Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Kortere uddannelse: Mindre rustet til mere kompleks sygepleje

Ifølge lækkede dokumenter ønsker regeringen at forkorte professionsuddannelserne med op til seks måneder. Forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, er bekymret for de konsekvenser, det vil medføre, hvis det bliver en realitet.

Publiceret: 

2. juli 2024

Senest opdateret: 

4. juli 2024

Af:

Josephine Stær

Jst@dsr.dk
61373150

Foto:

Nikolai Linares

En kortere sygeplejerskeuddannelse? Forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, siger nej.

I maj i år blev fortrolige dokumenter fra regeringen lækket til mediet A4 Uddannelse. I dokumentet fremgår det, at regeringen ønsker at afkorte alle professionsuddannelser med op til seks måneder. Der står dog også, at der er overvejelser om ikke at medtage sygeplejerskeuddannelsen, fordi Dansk Sygeplejeråd vil være kritiske over for det, og at det kan være problematisk i forhold til øvrige regeringsprioriteter.

Det har regeringen ret i. Forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, er nemlig ikke begejstret.

Nye og komplekse opgaver

”Det er meget komplekst at yde sygepleje i dag. For at nævne nogle eksempler, så er der organisatorisk kompleksitet i sundhedsvæsenet, der er borgere, der fejler mere end én ting, der kan være medicinpræparater, der går ind og påvirker hinanden. Og så er der alt det, som handler om at blive rustet til at yde den professionelle omsorg,” fortæller Dorthe Boe Danbjørg.

Hun påpeger også, at teknologiske fremskridt som kunstig intelligens kun vil bidrage til at kompleksiteten øges yderligere for sygeplejerskerne.

”De fleste af os har prøvet at bruge platforme som chat-gbt. Jeg tror også, at patienter og borgere bruger kunstig intelligens til at finde viden om deres sundhedstilstand. Det betyder, at man som sygeplejerske skal kunne vurdere den viden, de kommer med. Det stiller store krav til sygeplejerskers vidensniveau. Og det er noget, der kræver meget af sygeplejerskens refleksionsniveau og analytiske evner. Det er blot endnu et argument for, at der er mange ting, der ikke harmonerer med en afkortning af uddannelsen”, siger hun og tilføjer:

”Der er sket meget i faget i de senere år, bl.a. hele kompleksiteten i sygdomsbilledet hos befolkningen. Vi har også lige fået et forbeholdt virksomhedsområde, og generelt større beføjelser. Og det er bl.a. derfor, jeg mener, at det kræver både bedre og mere uddannelse. Der er intet i den komplekse verden, vi lever i, der peger på, at vi har behov for mindre uddannelse. Tværtimod.”

Patientsikkerhed og mindre tryghed

Dorthe Boe Danbjørg mener, at der vil være risiko for at fagligheden i sygeplejefaget bliver ringere, hvis uddannelsen bliver kortere. Hun peger samtidig på, at der kan opstå problematikker i forhold til patientsikkerhed, og at de nyuddannede sygeplejersker ikke vil føle sig klædt på til de opgaver, der skal løftes.

”Jeg kan blive bekymret for patientsikkerheden, fordi er der risiko for, at man overser noget, hvis man har fået mindre undervisning i f.eks. sygdomslære og farmakologi," fortæller hun og tilføjer:

"Hvis der sker fejl, fordi man f.eks. ikke er klædt godt nok på til medicinregning, så kan det presse sundhedsvæsenet, og patienterne kan risikere at skulle være indlagt længere. Generelt tror jeg, at der er mange risici forbundet med en afkortelse af uddannelsen."

Læs også: Kortere uddannelse, mindre magt 

Den nye uddannelsesreform har allerede været længe undervejs. Først var planen, at professionsuddannelserne skulle reformeres i 2023, så i januar, så i foråret og nu lyder meldingen, at det bliver efter sommerferien.

Dansk Sygeplejeråd har sammen med 16 andre organisationer sendt et åbent brev til regeringen med titlen: NEJ TAK TIL TURBOUDDANNELSE. I brevet gør de 17 organisationer det klart, at fremtidens velfærd kræver bedre og mere uddannelse – ikke mindre.

Læs også: Åbent brev til regeringen: Nej tak til turbouddannelse

Prestige

Dorthe Boe Danbjørg fortæller, at der er sket en udvikling i, at der er flere unge, der søger mod universiteterne.

”For et par år siden så vi for første gang, at der var flere, der søgte ind på medicinstudiet, end på sygeplejestudiet. Ikke at det at læse til læge og sygeplejerske er det samme, men jeg kunne godt forestille mig, at nogle af dem, som måske traditionelt ville have søgt sygeplejerskeuddannelsen, vælger medicinstudiet, fordi der er prestige i at være læge. Og så tror jeg generelt ikke, at unge bliver tiltrukket af korte uddannelser,” siger Dorthe Boe Danbjørg og tilføjer, at hun ikke tror, at en afkortning af uddannelsen vil få flere til at vælge den:

”Undersøgelser har vist, at nogle af dem, der havde overvejet sygeplejerskeuddannelsen, har fravalgt den pga. løn, arbejdsmiljø og frygten for et for lavt fagligt niveau. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der tænker, at det faglige niveau bliver højere, hvis uddannelsen bliver kortere.”

Trepartsaftalen

I forbindelse med trepartsaftalen, som landede i slutningen af sidste år, er der indgået en aftale om, at sygeplejerskestuderende skal indgå i normeringen på arbejdspladserne i den sidste praktik.

Dorthe Boe Danbjørg håber derfor på, at det er noget af det, der taler imod at skære i sygeplejerskeuddannelsen.

”Jeg håber, at det også er noget af det, der gør, at der ikke bliver skåret i længden på sygeplejerskeuddannelsen. Vi har faktisk lavet en aftale, og det tænker jeg er et ret vigtigt argument i diskussionen om afkortning” siger hun.

Ønskescenarie

Dorthe Boe Danbjørgs ønskescenarie for en fremtidig uddannelsesreform indebærer mere og bedre sammenhæng mellem teori og praksis, mere struktur i praktikkerne og bedre vilkår for de kliniske vejledere, en styrkelse af det kliniske lederskab, og så skal sygeplejerskernes evne til innovation og brug af teknologi styrkes.

Det ved vi om uddannelsesreformen

Meget lidt er i skrivende stund sluppet ud om den kommende reform af professionsuddannelserne, som nu er blevet udskudt til efter sommerferien.

 

Et lækket dokument til mediet A4 viser dog, at regeringen overvejer at skære et halvt år af alle professionsuddannelserne, herunder sygeplejerskeuddannelsen. Hvad, der evt. ville skulle skæres bort ift. til teori og praksis, ved vi ikke. Det er dog værd at bemærke, at længden af praktikken i sygeplejerskeuddannelsen i dag er fastsat ved lov i EU.

 

De lækkede dokumenter viser imidlertid også, at regeringen overvejer at undtage netop sygeplejerskeuddannelsen fra forkortelserne, da ”Dansk Sygeplejeråd vil være kritiske over for en forkortelse, hvilket kan være problematisk i forhold til øvrige regeringsprioriteter.”

 

Kilde: Mediet A4