FSK’s formål er 

* At medvirke til udvikling af sygeplejen til patienter med kræftsygdomme 

* At være initiativtager til og medvirke til aktivt at arbejde for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde inden for pleje, behandling og forskning 

* At yde gensidig støtte, opmuntre og bistå til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver 

* At medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser 

* At fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer  FSK ønsker at være medvirkende til, at kræftsygeplejersker på nationalt plan opnår en faglig identitet.

* At opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde 

* At medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling 

* At fremme tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber 

* At tage aktivt del i relevant internationalt samarbejde 

Se Selskabets formål og forretningsorden i fuld tekst her