Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sådan kan I sige fra, når patienters eller borgeres sikkerhed er truet. 

Bliv klogere på, hvordan du konkret kan sige fra, når du står i en vagt, hvor patienters eller borgeres sikkerhed er truet.

Sådan kan du sige fra
Hvis du møder op til en vagt, og du vurderer, at du ikke kan udføre arbejdet med den omhu og samvittighedsfuldhed, det kræver, så skal du gøre opmærksom på det.

Du skal

 • sige din bekymring højt
 • følge op med en skriftlig henvendelse til ledelsen

Du kan gøre det som enkelt person, men I kan også gøre det kollektivt blandt jer, der er i vagten.

Her er et forslag til en formulering af den skriftlige henvendelse til ledelsen:

Emnelinjen i mailen: Advarsel om patientsikkerhed

Jeg kan se, at der ikke er tilstrækkelige personalemæssige og fagligt relevante ressourcer til stede ved min vagt den xxx 2023 kl. xx -xx. Det er derfor min vurdering, at jeg ikke i min pleje og behandling af patienterne i vagten kan leve op til den omhu og samvittighed, som jeg burde. Jeg er desuden bekymret for, om ressourcesituationen har konsekvenser for patientsikkerheden.

Beskriv fagligt og konkret, hvordan du har været forhindret i at udføre dit arbejde med omhu og samvittighedsfuldhed og patientsikkerheden dermed er truet.

Sæt din tillidsrepræsentant og/eller din fællestillidsrepræsentant cc på mailen.

Du skal samtidig dokumentere i journalen, det du konkret har undladt eller kun gjort delvist hos den enkelte patient.

Du kan skrive til ledelsen ved vagtens start, under vagten eller efter vagten.

Hvorfor skal jeg sige fra?
Du har pligt til at sige fra. Du sikrer dig selv i forhold til eventuelle påtaler eller efterspil, der kan opstå, når patientsikkerheden ikke har været i orden.

Det bringer ansvaret for patientsikkerheden op på det organisatoriske plan – der hvor det hører hjemme. Det giver din tillidsrepræsentant et afsæt for at tage fat i problematikken overfor ledelsen.

Eksempler på begrundelser for at sige fra
Faglige begrundelser kunne være:

 • Ikke tid til at føre relevant tilsyn med patienterne 
 • Overser vigtige observationer 
 • Patienter ligger på gangen 
 • Mangelfuld dokumentation
 • Øget risiko for fejlmedicinering

Begrundelser i organisatoriske forhold kunne være:

 • Sygeplejerskemangel
 • Stort sygefravær
 • Overbelægning
 • Manglende specialeerfaring og kompetencer
 • Mangelfulde retningslinjer

Andre retningslinjer og vejledninger
Vær opmærksom på, at du fortsat også skal sikre dig, at du følger gængse retningslinjer som pligtig indrapportering af UTH’er og evt. lokale vejledninger.

Find din tillidsrepræsentant
Det er tillidsrepræsentanten, der har mest viden om de lokale forhold på din arbejdsplads. Derfor er det bedst først at kontakte din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke ved, hvem det er, så kan du finde ud af det her.