Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Jens Sonne

Arbejdsmiljøkonsulent i Kreds Midtjylland

Jens Sonne

Jens Sonne

Arbejdsmiljøkonsulent i Kreds Midtjylland

4695 4621

Jens dækker alle arbejdspladser i kredsen med følgende

Sparring og inspiration til jeres arbejdsmiljøarbejde.

Vejledning på handlemuligheder, når der er problemer med arbejdsmiljøet.

Oplæg på arbejdspladser, til personalemøder, i TR-kollegier og til fyraftensmøder.

Sparring til dig, når du som tillidsvalgt føler dig presset i dit tillidshverv.

En afklarende samtale med sparring og rådgivning hvis din arbejdsevne er påvirket pga. stress.

Se også

1
Arbejdsmiljø i kredsen

Siden er under opbygning.

2
Afklarende samtale om din situation

Siden er under opbygning.

3
Arbejdsmiljø: Hvad mener kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har udarbejdet strategi for arbejdsmiljøarbejdet.

Strategi for kredsens arbejdsmiljøindsats