Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

AMiR i Kreds Midtjylland

Alle med interesse for arbejdsmiljø kan skabe sig et overblik over relevant arbejdsmiljøviden relateret til DSR, Kreds Midtjylland.

I Kreds Midtjylland mener vi, at udøvelse af faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd, og vi står gerne til rådighed gennem dialog og samarbejde for at bidrage til dette arbejde.

Kredsen ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner, der – sammen med medlemmerne – bidrager til  fastholdelsen og udviklingen af det gode arbejdsmiljø og den høje sygeplejefaglige kvalitet blandt de midtjyske sygeplejersker.

Jens Sonne

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Kredsens arbejdsmiljøkonsulent

Find kontaktinformation til kredsens arbejdsmiljøkonsulent. 

Du kan som medlem bruge kredsens arbejdsmiljøkonsulent til:

  • Sparring og inspiration til jeres arbejdsmiljøarbejde.
  • Vejledning på handlemuligheder, når der er problemer med arbejdsmiljøet.
  • Oplæg på arbejdspladser, til personalemøder, i TR-kollegier og til fyraftensmøder.
  • Sparring til dig, når du som tillidsvalgt føler dig presset i dit tillidshverv.
  • En afklarende samtale med sparring og rådgivning hvis din arbejdsevne er påvirket pga. stress.
AMIR regional

Kreds Midtjylland byder dig velkommen som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant. For at give dig de bedste forudsætninger for at varetage dit tillidshverv, har vi sammensat en introduktionsmappe. Vi glæder os til samarbejdet.

Et godt arbejdsmiljø og muligheden for at kunne yde en høj faglig kvalitet i arbejdet, som man er tilfreds med, har stor betydning for sygeplejerskers jobtilfredshed og arbejdsglæde.

Som arbejdsmiljørepræsentant repræsenterer du dine kolleger, og ofte vil det være både sygeplejersker og andre faggrupper. Du er ikke alene om at varetage arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Du indgår i en arbejdsmiljøgruppe sammen med en ledelsesrepræsentant, og jeres gruppe udgør kernen i det daglige arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen.

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant vil du modtage et velkomstbrev fra DSR. Du vil også blive kontaktet af kredsens arbejdsmiljøkonsulent, der vil introducerer dig i, hvordan kredsen vil bakke op om dig som arbejdsmiljørepræsentant. Og I vil få lejlighed til at drøfte aktuelle lokale arbejdsmiljøudfordringer.

Introduktionsmateriale for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter

Afklarende samtale

Afklarende samtale 

Er du stresssygemeldt, oplever begyndende stresssymptomer eller på anden måde psykisk arbejdsbelastet, kan DSR, Kreds Midtjylland hjælpe dig gennem en afklarende samtale, hvor du får mulighed for at tale med en medarbejder i kredsen, som kan guide dig til, hvordan du bedst kommer videre.

Under samtalen afdækker I hvilken situation, du befinder dig i samt hvilke handlemuligheder, du har. Dansk Sygeplejeråd kan ikke stille diagnoser – det sker hos egen læge/speciallæge. Men vi kan guide dig til at handle fremadrettet.

Er du interesseret i en tid?
Send en mail eller ring til administrativ medarbejder Kasper Nielsen (ken@dsr.dk / 4695 4628).
Husk at anføre dit navn, medlemsnummer samt mailadresse og et mobilnummer, du kan kontaktes på. Ligeledes er det vigtigt, at du noterer, om du ønsker samtalen fysisk i Virklund eller via telefonen.

Herefter vil du pr. mail blive tilbudt den næste ledige tid.

Inspirerende links om arbejdsmiljø

Kredsens arbejdsmiljøkonsulent har samlet en række links til dig med interesse for arbejdsmiljø.

Dansk Sygeplejeråds omfattende vidensbank om arbejdsmiljø

Kreds Midtjyllands tillægsdokument til DSRs holdningspapir