Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Glæde i KB over OK-afstemning

Kredsbestyrelsen evaluerede OK24, planlagde generalforsamling og vedtog en ny ny aktivitetspulje på sit seneste møde

Publiceret: 

25. april 2024

Senest opdateret: 

25. april 2024

Af:

Carsten Lorenzen

clo@dsr.dk
Generalforsamling Nordjylland 2022 (12).jpg (1)

Foto:

CARSTEN LORENZEN VIDEO2WEB.DK

Glæde i KB over OK-afstemning

Kredsbestyrelsen glædede sig over den store tilslutning til de mange møder om OK24 og den store stemmeprocent, da bestyrelsen var samlet til møde den 16. april.

Kreds Nordjylland havde den højeste stemmeprocent i hele landet – 63,09% mod 60,49% på landsplan. I opgørelsen over sygehuse og kommuner lå Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn også øverst med en stemmeprocent på hele 84,95%.

Godt gået:-)

Nordjyllands Sygeplejerskepris

Kredsbestyrelsen satte gang i indsamling af indstillinger til den hyldest til en eller flere nordjyske sygeplejersker, der skal uddeles på kredsens generalforsamling. Første gang var i 2011 – næste gang er 22. oktober 2024.

Formålet med Nordjylland Sygeplejerskepris er:

- at anerkende den indsats, som sygeplejersker daglig yder i forhold til at udvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger og studerende.
- at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel.
- at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt.

Du kan læse meget mere om prisen, se tidligere modtagere – og indstille en eller flere af dine kolleger her. Indstillinger skal være kredskontoret i hænde senest den 25. august 2024.

Aktivitetspulje

Kredsbestyrelsen besluttet også at oprette en aktivitetspulje (som afløsning for Græsrodsfonden). Der afsættes årligt 15.000 kr.
Enkeltpersoner eller grupper kan søge om støtte til faglige aktiviteter.

Det er et krav, at du/I er medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Der ydes støtte til fx græsrodsaktiviteter, fællesskabsunderstøttende- og/eller sygeplejefaglige aktiviteter. Der lægges i alle ansøgninger vægt på, at aktiviteterne engagerer og involverer andre medlemmer af DSR.

Læs meget mere om puljen og om, hvordan du/I søger på hjemmesiden her.