Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Senior i Nordjylland

I Dansk Sygeplejeråd bliver man automatisk medlem af Seniorsammenslutningen, når man stopper med at arbejde som sygeplejerske og overgår til enten efterløn, førtidspension eller alderspension. I Nordjylland har vi to grupper for seniorer: Seniorsammenslutningen for alle seniorer i Nordjylland og Seniornetværket i Thisted - Morsø - Vester Han Herred.

Uniformer

Seniorarrangementer for hele Nordjylland

Der er spændende arrangementer i kalenderen:

Forår 2024

27. februar: Foredrag ved Ellen Christensen - NB: Ny dato

Ellen Christensen fortæller om sin tid som stuepige i 1960 på Voergaard Slot.

Tid og sted: Tirsdag 27. februar 2024 kl. 14.00 -16.00.

Dansk Sygeplejeråd, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tilmelding: Senest den 21. februar 2024.

SMS til Elinor Hansen på 2147 8950 - husk navn, mobilnummer og medlemsnummer.

 

2. april: Foredrag ved jordemoder og foredragsholder Mila Pajovic - og valg til kontaktudvalget

Mila fortæller om sit liv. Hun flygtede som ung fra det tidligere Jugoslavien til Danmark, hvor hun har uddannet sig til og arbejder som jordemoder.

Valg til kontaktudvalg:

Hvis du som seniorsygeplejerske ønsker indflydelse på kontaktudvalgets arbejde, så stil op til det kommende valg i kredsen.

Der er valg til kontaktudvalget i alle fem kredse i foråret 2024. I Nordjylland afholdes valget den 2. april 2024.

Valgperioden er to år, og genvalg kan finde sted.

Kontaktudvalgets sammensætning:

I hver valgkreds består kontaktudvalget af 3-7 medlemmer.

I valgkredsen, hvor landsbestyrelsesmedlemmet hører til, er pågældende automatisk medlem.

Kontakt udvalgets opgave

Kontaktudvalget har til opgave at tage initiativ til og medvirke ved tilrettelæggelse af aktiviteter for seniorsammenslutningens medlemmer, herunder møder, studiekredse, temadage, foredrag, udflugter mm.

Kontaktudvalget har til opgave at have kontakt til Seniorsammenslutningens landsbestyrelse og DSR.

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 14.00-16.00.

Dansk Sygeplejeråd, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV.

Tilmelding: Senest den 26. marts 2024.

SMS til Elinor Hansen på 2147 8950 - husk navn, mobilnummer og medlemsnummer.

 

7. maj: Sommerudflugt til Råt&Godt

Råt&Godt er en socialansvarlig og bæredygtig virksomhed, som hjælper unge fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Der er foredrag og guidet rundtur om bæredygtighed og social ansvarlighed.

Frokost, kaffe og kage.

Tirsdag den 7. maj 2024 kl. 10.30 til cirka kl. 13.30.

Mødested: Hjulmagervej 58, 9000 Aalborg.

Adressen er i gåafstand (cirka 600 meter) fra Kennedy Arkaden og busterminalen.

Pris: 175 kr.

Tilmelding i perioden (9. april – 23. april 2024). Tilmeldingen er bindende fra 23. april 2024.

SMS til Annette Søndergaard på 6168 4750.

Ved tilmelding husk navn, mobilnummer og medlemsnummer.

Beløbet indbetales til Lån & Spar Bank reg.nr. 0400 kontonr. 1050208502.

Tilmeldingen er først gældende ved indbetalingen.

 

Hent hele programmet for foråret som pdf her.

Arrangementer i vest

Seniornetværket Thisted-Morsø-Vester Han Herred laver arrangementer i den vestlige del af Nordjylland. Vi opdaterer arrangementerne løbende, men seniorer i vest får også direkte besked på mail.

Foredrag med Sangindslag

Torsdag d. 8. februar 2023 kl. 14.30-16.30.
Sted: Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, Thisted.

En eftermiddag med Kristine Frøkjær, der fortæller om sin brogede vej til livet som kunstner og musiker.

En del af vejen var præget af alkoholmisbrug, som Kristine har beskrevet i bogen: ”Et hyggeligt lille problem – en gardinalkoholikers historie”. For tyve år siden fandt Kristine sin vej helt ud af misbruget, og kunsten og musikken er i årene derefter gradvist blevet fuldtidsbeskæftigelse.

Undervejs viser Kristine powerpoint og tryksager med billeder af sin kunst.

Og selvfølgelig skal der også musik til: Undervejs i fortællingen synger Kristine en lille række solosange.

Arrangementet er gratis, men det er vigtigt med tilmelding af hensyn til kaffe og kage. Husk også at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Tilmelding senest den 3. februar (SMS)til:
Hanne Knattrup mobil 2149 6538 eller Lene Kold mobil 2361 4666.

Vi slutter eftermiddagen med valg til Netværksgruppen i Thisted, Morsø og Vester Han Herred-området.

Seniornetværkets nuværende fem medlemmer modtager alle genvalg. Hvis du har lyst til at stille op til valget, men er forhindret i at deltage i mødet, skal du aflevere en fuldmagt.

Se nogle af Kristines billeder på Facebook her.

Husk at opdatere dine oplysninger
Husk at opdatere din mailadresse hos DSR, når du bliver seniorsygeplejerske og måske ikke længere har din arbejdsmail. Tjek ved samme lejlighed også de øvrige oplysninger. Husk også at opdatere, hver gang der sker ændringer.
Kontaktudvalget Nordjylland 2022

Seniorsammenslutningen i Nordjylland

Seniorsammenslutningen i Nordjylland ledes af en bestyrelse på syv.

Du finder kontaktoplysninger og referater fra generalforsamlingerne herunder.

Bestyrelsen er på valg igen i 2024.