Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Tillidsrepræsentant i Kreds Syddanmark

Her finder du lokale forhold for dig, som er TR i Kreds Syddanmark.

Tillidsrepræsentant i Kreds Syddanmark

Som tillidsrepræsentant i Syddanmark er der en række lokale forhold, som du kan læse om her.

Siden er under udarbejdelse i forbindelse med, at DSR har fået ny hjemmeside den 20. juni. Mangler du noget bestemt indhold som fandtes på den forrige hjemmeside - så kontakt Kreds Syddanmark.

TR/FTR/AMiR møder

Vi anbefaler, at du deltager i møderne, som holdes flere gange årligt. To af møderne holdes i dit lokalområde, og et af møderne holdes som et stort fælles møde for TR, AMiR, ledere og kredsbestyrelsen, ofte i maj måned.

Der udarbejdes emne og program for hvert møde, og programmet sendes til TR forud for møderne. Tilmelding til møderne skal ske via hjemmesiden.

Se årsoversigten her: Årsoversigt for TR møder 2024

FTR møder

Hvis du er valgt som FTR, kan du med fordel deltage på FTR-møderne, som primært holdes i kredsens lokaler i Fredericia.

På møderne deltager de politisk valgte fra formandsgruppen, ligesom en eller flere faglige konsulenter vil være til stede.

Se årsplanen her: Årsplan for FTR møder 2024

TR-vejledning og TR-pjece m. kontaktoplysninger

Herunder finder du en nyttig TR-vejledning når du skal forhandle løn ved nyansættelser.

TR Vejledning Ved Nyansættelse

Ligeledes en TR-pjece til brug ved velkomst af dine nye medlemmer.

TR-pjece med TR's kontaktoplysninger

Tilskud til småfornødenheder

I forbindelse med møder, som DSR ikke har indkaldt til, har kredsbestyrelsen besluttet, at der skal være ens vilkår for alle TR i Kreds Syddanmark. Det betyder, at har du udgifter til "småfornødenheder" ved sådanne møder, kan du få dækket udgifterne fra kredsen.

Du kan få 200 kr.

Det betyder, at hver TR modtager 200 kr. pr. år til dækning af mindre udgifter, som nævnt blandt andet i forbindelse med interne møder.

For at den administrative opgave i forbindelse med udbetaling af disse 200 kr. bliver overskuelig samt skatteteknisk korrekt, skal én af nedenstående metoder bruges.

Oprettelse af "klub"

Alle steder, hvor der er et FTR/TR-kollegie, oprettes en bankkonto til en ”klub/forening”. Gerne under kollegiets navn, f.eks. TR på SVS.

Nummeret på bankkontoen samt antallet af tillidsrepræsentanter meddeles bogholder Claus Herlufsen på che@dsr.dk 

Pengene vil derefter hurtigst muligt blive overført til kontoen. Ved denne metode skal der IKKE afleveres kvitteringer.

Aflevering af kvitteringer

Enligt siddende tillidsrepræsentanter skal aflevere/indsende kvitteringer, og vil herefter få overført de 200 kr. til deres private konto.

Kvitteringerne afleveres/indsendes til Vejlevej 121, 7000 Fredericia, att.: Claus Herlufsen. Ved eventuelle spørgsmål bedes der rettes henvendelse til Claus Herlufsen på che@dsr.dk eller tlf.nr. 4695 4811.

Genveje

Lokale forhåndsaftaler

Forhåndsaftaler indgået mellem arbejdsgiverne og DSR i Syddanmark.

Forhåndsaftaler
Lokale politiske indsatser
Kredsen mener
Kontakt faglig konsulent

Her finder du kredsens konsulenter.

Find din faglige konsulent
Arrangementer i Syddanmark

Her finder du kredsens arrangementer.

Arrangementer

Ny TR

Når du er nyvalgt, bliver du inviteret til en introsamtale med din faglige konsulent, og du skal også have et møde med din FTR.

Desuden bliver du tilmeldt grunduddannelsen for TR og får automatisk besked om, hvilket forløb du er blevet tilbudt.

Hvis du er TR-suppleant og skal være fungerende TR i en periode, skal du kontakte kredskontoret med henblik på registrering af det fungerende hverv.

Nyvalgt TR

Grunduddannelse

Som ny TR bliver du tilmeldt et grunduddannelsesforløb via din kreds.

Læs om uddannelsen her
Din kompetenceudvikling

DSR tilbyder dig aktiviteter, så du kan udvikle dig i din rolle som TR eller FTR.

Din kompetenceudvikling
TR kompasset

Her finder du blandt andet Vidensbanken med mange nyttige oplysninger.

TR-kompasset
Løn og Lønberegner

Som TR har du en central rolle i at hjælpe medlemmerne med at forhandle og forstå deres løn og tjekke, om lønnen er korrekt.

Løn og Lønberegner