Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Leder i klemme:
Privatansat plejecenterleder var reelt administrerende direktør

Da et privat, fondsejet plejecenter gik konkurs, kom centerlederen som den eneste i klemme i juraen og mistede både løn og feriebetaling. Eva Kanstrup Andersen fortæller her om forløbet i håb om, at andre i lignende ansættelser ikke havner i samme situation.

eva-1

LEDELSESMAGASIN FORKANT - Nyhed
Tekst: journalist Helle Jung, forkant@dsr.dk

 

Efter godt 30 års ansættelse i det offentlige ville Eva Kanstrup Andersen gerne prøve noget andet, da hun blev ansat som centerleder for Plejecenter Meta Mariehjemmet i Gadbjerg, der som en række andre private plejecentre rundt om i landet blev drevet af Mariefonden efter overenskomst med de pågældende hjemkommuner.

”Jeg skal love for, at det blev noget andet. Jeg landede i et økonomisk rod, blandt andet fordi taksten med kommunen ikke var forhandlet på plads. Centret havde i en længere periode kæmpet med økonomien, og det blev jeg retfærdigvis også orienteret om i forbindelse med min ansættelse,” fortæller hun om de knap seks måneder, hun nåede at være centerleder på det private plejecenter.

eva-3 (1)

Ansvarlig uden indflydelse

Eva Kanstrup Andersen blev som centerleder ansat som økonomi-, drift- og personaleansvarlig, og det er der efter hendes opfattelse ikke noget ekstraordinært i. Og heller ikke hendes håndtering af centrets EAN-nummer, når der skulle betales regninger med mere.

”Det gør alle økonomiansvarlige ledere jo, både offentligt og privatansatte,” siger hun.

Men fordi økonomien var så presset, havde centerlederen ikke frie hænder, og indkøb skulle vendes med og godkendes af bestyrelsen. Men efter knap tre måneders ansættelse kunne hun i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år se, at den ikke gik meget længere.

”Den nye takst var fortsat ikke forhandlet på plads med kommunen, og fordi det var så afgørende, var det repræsentanter for den fond, der ejede plejecentret, som gik til de møder med Vejle Kommune. Jeg deltog ikke i de fora, men blev holdt orienteret af bestyrelsesformanden.”

Undervejs talte Eva Kanstrup Andersen og bestyrelsen om, at en konkursbegæring efterhånden var den eneste vej ud af miseren.

”Det havde jeg faktisk forståelse for, når man så det fra fondens synspunkt. Men hverken jeg eller medarbejderne vidste, hvad der ville ske med os, før kommunens repræsentanter på dagen for konkursen stod her og meddelte, at man overtog driften med umiddelbar virkning.”

Eva-2 (1)

EVA KANSTRUP ANDERSEN

Født 1966, uddannet sygeplejerske i 1991. Tog efterfølgende en række vikariater i sygehussektoren for at prøve faget af og kørte derefter som hjemmesygeplejerske. Varetog fra 2004 lederjob i hjemmeplejen i Aarhus og Horsens kommuner.

Fra oktober 2022 centerleder på det private Plejecenter Meta Mariehjemmet, drevet af Mariefonden, i Gadbjerg, indtil konkursen i marts 2023. Herefter fortsat leder af centret, der nu hedder Plejecenter Meta, og dets 40 medarbejdere og 38 boliger, der i dag drives midlertidigt af Vejle Kommune, da centrets fysiske rammer et år efter konkursen fortsat er til salg.

Løn og ferie gik tabt

Da Plejecenter Meta Mariehjemmets konkurs 22. marts 2023 var en realitet, kunne medarbejderne efterfølgende anmelde deres krav om tilgodehavende løn i Lønmodtagernes Garantifond, og centerleder Eva Kanstrup Andersen blev af kurator opfordret til det samme. Men hendes krav blev som det eneste afvist.

”Fordi jeg var ansat som centrets øverste daglige ledelse med reference til bestyrelsen og, i hvert fald på papiret, havde beføjelser til at agere som den øverste daglige ledelse, herunder blandt andet at ansætte og afskedige, blev jeg betragtet som administrerende direktør. På trods af at jeg for eksempel ikke havde råderet over økonomien, ikke havde adgang til de møder, der var afgørende for centrets økonomi og i øvrigt langt fra fik en løn, der ville have svaret til en administrerende direktørs. Men sådan er reglerne altså - jeg var, juridisk set, direktør.”

Så Lønmodtagernes Garantifond kunne ikke betragte Eva Kanstrup Andersens som almindelig lønmodtager og derfor heller ikke efterkomme hendes krav om tilgodehavende løn og feriebetaling.

”Jeg mistede godt tre ugers løn samt fire ugers opsparet ferie, så jeg har måttet holde noget ferie for egen regning sidste år.”

Sørg for at få rådgivning

Eva Kanstrup Andersen er fortsat leder af Plejecenter Meta i Gadbjerg, der nu drives af Vejle Kommune, og for den samme medarbejderstab.

Centerlederen kan i bakspejlet godt se, at hun skulle have undersøgt reglerne for en privatansættelse som plejecenterleder noget bedre, for eksempel ved at kontakte Lederforeningen i DSR i forbindelse med indgåelsen af sin kontrakt og samtidig have haft mulighed for at få den gennemgået. Hun er godt tilfreds med den grundige behandling, hun synes, hendes sag efterfølgende har fået i Lederforeningen, men også ærgerlig over, at hun ikke indledningsvist kontaktede sin faglige organisation.

”Måske var jeg dum og naiv, men jeg var, i hvert fald efter min egen opfattelse, lige så meget en ansat medarbejder som alle andre på centret, selv om jeg havde andre opgaver og ansvarsområder,” tilføjer Eva Kanstrup Andersen, der håber, at andre i lignende ansættelser er mere opmærksomme på de mulige konsekvenser, end hun selv var.

”Man skal være opmærksom på risiciene og få hjælp til undersøge juraen bag, når man tager et lederjob i det private. Havde jeg kendt reglerne og vidst, at jeg reelt var at betragte som centrets administrative direktør, skulle jeg da have haft en hel del mere i løn.”

Læs reaktion fra Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg - her!