Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ledere kan havne i ”hul” ved konkurser

Ledere på en række private selvejende plejecentre, der ikke betragter sig selv som administrerende direktører, kan alligevel blive ramt, hvis arbejdspladsen kommer i økonomiske vanskeligheder. Lederforeningen opfordrer sine medlemmer til at undersøge deres egen situation.

plejecenter

LEDELSESMAGASIN FORKANT - Nyhed
Tekst: journalist Thomas Garlov, tga@dsr.dk


Er din arbejdsgiver gået konkurs, ophørt, under rekonstruktion, eller er ejeren død, kan du anmelde manglende løn, pension og feriepenge mv. til Lønmodtagernes Garantifond.

Men en række ledere risikerer at komme i klemme, hvis for eksempel et selvejende plejecenter kommer i økonomiske problemer og ender i en rekonstruktion eller konkurs. Også selvom de ikke tænker sig selv som arbejdspladsens administrerende direktører eller i den øverste ledelse.

For ledere, der i juridisk forstand betragtes som direktører, er ikke omfattet af Lønmodtagernes Garantifond dækningsområde.

Lederforeningen vurderer, at op mod et halvt hundrede arbejdspladser indenfor sundhedsområdet kan risikere at havne i den pågældende situation.

”Der er et ærgerligt hul i vores sociale sikkerhedsnet. Disse ledere bliver ofte i dagligdagen ikke behandlet som øverste ledelse. Men de havner alligevel uden dækning, hvis den pågældende arbejdsplads får så alvorlige økonomiske problemer, at det ender med en rekonstruktion eller konkurs. Jeg synes egentlig, at vi som samfund burde finde en måde, at vi også sikrer denne type medarbejdere,” lyder det fra Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg, der repræsenterer knapt fire tusinde ledende sygeplejersker i Lederforeningen.

Irene Hesselberg (1)

Ledere risikerer at komme i klemme

"Jeg kan godt forstå, at det forekommer urimeligt at stå uden dækning i tilfælde af en konkurs. Der skal være klare retningslinjer for, hvilken position og ansvar man reelt har i en organisation. Særligt i tilfælde som denne, hvor et plejehjem er en del af en fond eller større organisation, og hvor der er en bestyrelse med det økonomiske ansvar i den sidste ende. Så er der ingen rimelighed i, at man ikke er dækket på samme vis som medarbejderne,” siger Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg.

Lederforeningen opfordrer nu sine medlemmer på private selvejende institutioner - og andre private arbejdspladser, hvor man sidder på posten som den øverste ansvarlige for den daglige drift uden at anse sig som direktør - til at få overvejet deres egen situation i tilfælde af økonomiske problemer.

”Som leder skal man naturligvis være klar over, at man kan få en anden status på en privat arbejdsplads – som for eksempel et privat plejecenter - sammenlignet med på en offentlig arbejdsplads som et hospital eller et kommunalt plejehjem,” siger Irene Hesselberg.

”Men jeg kan godt forstå, at det forekommer urimeligt at stå uden dækning i tilfælde af en konkurs. Der skal være klare retningslinjer for, hvilken position og ansvar man reelt har i en organisation. Særligt i tilfælde som denne, hvor et plejehjem er en del af en fond eller større organisation, og hvor der er en bestyrelse med det økonomiske ansvar i den sidste ende. Så er der ingen rimelighed i, at man ikke er dækket på samme vis som medarbejderne.”

sygepleje

Lederforeningen henviser til en konkret sag, hvor en konkurs resulterede i økonomisk tab for den ledende sygeplejerske.

”Den konkrete historie viser, at lederen ikke selv havde opfattelsen af at være direktør. Bestyrelsen foretog jo netop en række væsentlige beslutninger, hvor en direktør normalt vil være inde over.
Alligevel endte Lønmodtagernes Garantifond med en anden vurdering og opfattelse. På den måde er lederen havnet under bussen,” siger Irene Hesselberg.

Hun tilføjer, at ledere i Lederforeningen kan få hjælp til en vurdering af deres sikkerhed og situation i et nyt job. For eksempel ved at få deres kontrakt vurderet.

Læs artiklen om lederen, der kom i klemme - her!

alderdom pleje

Lønmodtagernes Garantifond

Formålet med Lønmodtagernes Garantifond (LG) er at sikre lønmodtagere korrekt og hurtig udbetaling af løn, hvis en virksomhed lukker på grund af konkurs mv.

LG sikrer, at medarbejderne får udbetalt bl.a. manglende løn, pension og feriepenge, hvis en virksomhed er gået konkurs eller lignende.

Pengene kommer bl.a. fra de bidrag, som alle private arbejdsgivere skal betale til LG, da LG er en solidarisk forsikringsfond.

LG, der blev oprettet i 1972. Det er en selvejende institution, der ledes af arbejdsmarkedets parter og er reguleret ved en særlig lov.

Du er dog ikke lønmodtager, hvis du har været øverste leder med beføjelser til at varetage virksomhedens drift.

Lønmodtagernes Garantifond vurderer i hver enkelt sag din status - og om du kan betragtes som lønmodtager.

(kilde: virk.dk og borger.dk)