Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Urimeligt at ledelsesarbejde indenfor sundhedsområdet honoreres ulige

De ledende sygeplejersker er lige nu ved at forberede, hvilke emner der bør prioriteres som særlig vigtige, når der i starten af 2024 skal forhandles nye overenskomster med de regionale og kommunale arbejdsgivere indenfor sundhedsområdet. Men allerede nu peger Lederforeningen på en tydelig urimelig virkelighed.

Den nærmeste lederkollega for den ledende sygeplejerske på et hospital er ofte en ledende læge. Sammen tilrettelægger de ledelsesopgaven og sikrer at deres afdeling fungerer og at medarbejderne også har et godt arbejdsmiljø.

Ledelsesarbejdet bliver derfor ofte et tæt samarbejde, hvor man fordeler ledelsesopgaverne som ledere.

Men når månedslønnen udbetales, er der en tydelig forskel.

Ledelsesopgaven honoreres ikke lige. Det er helt urimeligt, lyder det fra Lederforeningen på vegne af landets ledende sygeplejersker.

”Der er naturligt, at man har dette meget fine og lige ledelsesarbejde. Men det er urimeligt, at man så rent faktisk ikke lønnes lige for netop selve ledelsesarbejdet," siger Irene Hesselberg, der repræsenterer de ledende sygeplejersker som forkvinde i lederforeningen.

"Der er jo ikke forskel i, hvor vigtigt ledelsesarbejdet er. Tværtimod er den ledende sygeplejerske og ledende læge meget ofte tætte ledelseskolleger, der deler ansvar og indgår i et tæt ledelsessamarbejde om at løfte ledelsesopgaven,” siger Irene Hesselberg.

”Alligevel ser vi desværre, at der sagtens kan være omkring 150.000 kroner i forskel i den årlige honorering for ledelsesopgaven,” tilføjer Irene Hesselberg.

Lederlønnen er vigtig

Lederforeningen har for nylig på en række møder og i en efterfølgende undersøgelse blandt de ledende sygeplejersker, spurgt til, hvad der er vigtige emner at bringe til forhandlingsbordet, når der skal forhandles nye overenskomster for sundhedsområdet ved OK24.

Her svarer de ledende sygeplejersker, at de synes at selve lønnen for at være leder af sundhedsindsatsen er det absolut vigtigste emne. Det ligger derfor fint i tråd med Lederforeningens udmelding om den urimelige aflønning af de ledende sygeplejersker.

”Hvis vi skal føre sundhedsvæsenet og hele sundhedsindsatsen ind på en ny god fremtid, så bør ledelsesopgaven honoreres anderledes. Man er som arbejdsgivere nødt til at tænke ledelsesarbejdet som en opgave, der deles og udføres lige. Det skal være lige løn for lige ledelse!”, siger Irene Hesselberg.

Lederforeningens politiske bestyrelse samler alle ønsker og forslag fra de ledende sygeplejersker i august, og udvælger så hvilke emner man vil indstille til hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd som de vigtigste for lederne.

Selve OK24 forhandlingsforløbet med arbejdsgiverne indledes i slutningen af året og starten af 2024.

Læs også interview med ledelsespar her!

Irene Hesselberg (1)
Den ulige løn for ledelsesarbejdet indenfor sundhedsområdet er helt urimelig, lyder det fra Lederforeningen.

"Hvis vi skal føre sundhedsvæsenet og hele sundhedsindsatsen ind på en ny god fremtid, så bør ledelsesopgaven honoreres anderledes. Man er som arbejdsgivere nødt til at tænke ledelsesarbejdet som en opgave, der deles og udføres lige. Det skal være lige løn for lige ledelse!” … siger Irene Hesselberg.