Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Virkelighedens paradokser i ledelse

Som ledere har vi ambition om at lykkes på den bedste måde. Men samtidig oplever du løbende krydspres og paradoksale situationer. Erhvervspsykologisk konsulent Elsebeth Fønsbo tager INSPIRATOR med ind i at forstå, hvad vi kan opleve som paradoks i forbindelse med vores ledelse, og hvordan vi identificerer paradokser, når de viser sig i organisationen.

Elsebeth

Du skal finde den bedste løsning for borgere og patienter – der samtidig tager hensyn til stramme budgetter. Du skal kunne fastholde dygtige medarbejdere – og samtidig honorere et krav om effektivitet og hurtige resultater. Du skal være tæt på medarbejderne – og samtidig på tilpas nok afstand til at kunne se, hvad organisationen har behov for.

Det er nemt at blive paralyseret af paradoksernes absurditet. For hvad gør man lige, når man står der midt i paradokset?

Elsebeth Fønsbo tager INSPIRATOR med ind i at forstå, hvad er et paradoks, og hvordan vi identificerer paradokser, når de viser sig i organisationen. Og hvordan vi som ledere kan forholde os, når handlekraften bliver stækket af de mange modsatrettede krav?

Elsebeth Fønsbo er erhvervspsykologisk konsulent fra Lüscher Erhvervspsykologi og har gennem mange år arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling indenfor den offentlige sektor