Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sådan skaber du den attraktive og nytænkende arbejdsplads

Stort set alle offentlige arbejdspladser er berørt af det, og det er formentlig et af de mest debatterede emner blandt offentlige ledere: Hvordan håndterer vi manglen på arbejdskraft? Det har Christian Nyvang Qvick og Claus Elmholdt fra konsulentfirmaet LEAD sat sig for at finde svar på i en ny bog, som udkommer til efteråret 2024.

qvick (1)

Den kommende bog præsenterer den forskningsbaserede ’helhedsmodellen for den attraktive arbejdsplads’, som rummer 15 faktorer, der har betydning for medarbejderes lyst til at søge mod en arbejdsplads, og for deres lyst til at forblive ansat.

Modellen tydeliggør således, hvad der skal til for at tiltrække og tilknytte arbejdskraft – hvilket er en af de helt centrale udfordringer for mange ledere i sundhedsvæsenet.

Imidlertid er det ikke nok at skabe en attraktiv arbejdsplads – for der er kun en begrænset mængde medarbejdere til rådighed, og dermed ender vi med et nationalt nulsumsspil, hvor arbejdspladser kæmper om at blive mest attraktive, for at kunne ’stjæle’ medarbejdere fra hinanden.

For at håndtere arbejdskraftsudfordringen på nationalt plan er der derfor også brug for at skabe en nytænkende arbejdsplads.

Her præsenterer forfatterne ’helhedsmodellen for den nytænkende arbejdsplads’.

En model, som giver 10 bud på, hvordan offentlige ledere enten kan øge arbejdsstyrken (fx ved at øge andelen af fuldtidsmedarbejdere, forlænge seniorer eller tiltrække udenlandsk arbejdskraft) eller reducere behovet for menneskelig arbejdskraft (fx via kunstig intelligens, selvbetjeningsløsninger eller velfærdsteknologi).

Dette foredrag giver en forsmag på indsigterne fra førnævnte bog, og inspirerer deltagerne til at finde nye veje til at skabe attraktive og nytænkende arbejdspladser i sundhedsvæsenet.

Oplægget holdes af Christian Nyvang Qvick, som er partner i konsulentfirmaet LEAD og forfatter flere til ledelsesbøger.