Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Workshop: Mod i ledelse

Mod er blevet en efterspurgt vare i offentligt regi. Modige ledere, der kan reflektere, trække på deres ledelseserfaring og professionelle vurderinger, men som også kan udholde den tvivl, der følger med friheden til at turde satse, afprøve og til at fejle. Ledelsesrådgiver Elsebeth Hauge tager deltagerne med på en slags prøvelse: Hvor langt skal modet udfordres?

Elsebeth1

Modige ledere, der tør stille spørgsmål til det bestående, er afgørende for at lykkes med fremtidens udfordringer på velfærdområderne.

Men hvad er mod i bund og grund, og hvordan udforsker man sit eget mod, andres mod, og stiller sig undersøgende på de situationer, hvor modet svigter.

Det er som leder relevant at undersøge sig selv og nysgerrigt spørge: Er jeg en modig leder? Tør jeg træffe modige beslutninger? I givet fald, hvorfor ser jeg disse handlinger som modige?

Glæd dig til en spændende workshop i selskab med ledelsesrådgiver Elsebeth Hauge, hvor vi gigger ind i modet ...og det personlige mod.