Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Ledende sygeplejersker i hovedstaden får trepartsmidler

Region Hovedstaden giver ekstra lønløft til medarbejdere indenfor en række prioriterede områder med patientnære opgaver. Pengene kommer fra den nationale trepartsaftale. Også en række oversygeplejersker får del i midlerne ved at få tildelt engangstillæg.

Publiceret: 

4. juli 2024

Senest opdateret: 

4. juli 2024

Af:

Thomas Garlov

thg@dsr.dk

Oversygeplejersker vil sammen med sygeplejersker på en række prioriterede områder få del i de trepartsmidler, som Region Hovedstaden har fået mulighed for at give ekstra som følge af den nationale trepartsaftale.

Lederforeningen har forhandlet med Region Hovedstaden på linje med andre faglige organisationer.

Forhandlingerne har resulteret i, at oversygeplejersker på en række udvalgte patientnære områder nu får et ekstra engangstillæg i løn.

”Vi er rigtig glade for, at man i Region Hovedstaden følger samme linje, som man også besluttede i Region Syddanmark. Det er er vigtigt signal om, at også de ledende sygeplejersker er vigtige og værd at honorere for deres indsats - for at sikre et velfungerende sundhedsområde,” siger Lederforeningens forkvinde, Irene Hesselberg om den nye aftale.

Region Hovedstaden har fået 46,8 millioner kroner årligt fra trepartsaftalen plus engangsmidler i 2024 og 2025, hvor beløbet derfor kommer op på 84,3 millioner kroner hvert år.

De ekstra midler resulterer derfor nu i ekstra lønløft ud over de lønninger, som er aftalt i forbindelse med OK24.

Region Hovedstaden har med fordelingen af trepartsmidlerne valgt at prioritere et lønløft på Bornholms Hospital, akutområdet, udvalgte områder i psykiatrien og det medicinske område. Der er valgt områder, hvor arbejdspresset er særlig højt, eller hvor der af andre årsager er brug for at løfte lønnen, lyder det fra regionen.

En række oversygeplejersker vil som sagt få del i de ekstra midler via et engangstillæg til lønnen.

”Fra Lederforeningens side er vi glade for, at også ledernes indsats belønnes. Vi synes naturligvis, at engangstillæggene også bør blive permanente tillæg. Men lige nu er vi glade for, at man på denne måde signalerer, at de ledende sygeplejersker også er en del af ”holdet”, når der ydes en ekstraordinær indsats,” siger Irene Hesselberg.

Lederforeningen har også forhandlet, at en række oversygeplejersker i Region Syddanmark får del i trepartsmidlerne.

Irene Hesselberg håber, at de to aftaler vil inspirere til, at ledende sygeplejersker også i landets øvrige regioner får del i trepartsmidlerne.

Læs mere om aftalen mellem Region Hovedstaden og de faglige organisationer i meddelelse fra Region Hovedstaden – her!
Se aftalepapiret fra Region Syddanmark, som Lederforeningen har underskrevet – her!