Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Stress

Stress i arbejdslivet eller i privatlivet kan ramme os alle, og symptomerne kan være forskellige. Hent hjælp, hvis du er ramt af stress, eller hvis I oplever et højt arbejdspres på arbejdspladsen.

Hvad er stress?

Oplever du psykiske og fysiske symptomer som fx irritabilitet, dårlig nattesøvn og hjertebanken, kan du være i risiko for at udvikle stress.

Stress opstår, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Det kan være på arbejde – men privatlivets krav og kriser kan også udløse stress. Derfor har du selv og din arbejdsplads en fælles opgave i at forebygge stress.

Stress er en tilstand, der kan opstå akut eller udvikle sig over lang tid. På denne side kan du finde information om, hvordan du genkender stress, hvad du skal være særligt opmærksom på, og hvad du skal gøre, alt efter, hvor i stressforløbet, du befinder dig.

Få hjælp af DSR, når arbejdsmiljøet er for presset

Hvis du oplever, at arbejdsmiljøet er presset, kan du gå til din tillidsrepræsentant, TR, din arbejdsmiljørepræsentant, AMiR, din leder eller din kreds.

Hvis du har behov for rådgivning og støtte, kan du som medlem kontakte din lokale TR/FTR, eller kreds. Det er særligt vigtigt, hvis du overvejer at sige op på grund af stressbelastningen eller, hvis du er i risiko for at blive afskediget.

Tag en stresstest
Tag en test og find ud af, hvordan det står til med dit stressniveau. Hvis testen viser, at du er for stresset, er det vigtigt at gøre noget. Husk også at visse symptomer kan skyldes andet end stress. Derfor kan det under alle omstændigheder være en god idé at tale med din læge, hvis du føler dig stresset.

Værd at vide om stress

Stress er en reaktion eller tilstand, der kan opstå akut eller den kan udvikle sig over lang tid. Det er kroppens alarmberedskab, der træder i kraft, når vi bliver overlastede.

Symptomer på arbejdspres

Når du bliver presset, stiger stress-hormonerne i kroppen. Det hjælper dig i en kortvarig presset periode og gør dig klarsynet og produktiv. 

Når arbejdspresset stiger, er det almindeligt at arbejde hurtigere dvs. sætte arbejdstempoet op og springe pauserne over. Eller at arbejde længere dvs. arbejde over eller bruge sin fritid. Begge løsninger er individuelle strategier og kan på længere sigt få konsekvenser for dit helbred og trivsel. I sidste ende kan det være en trussel for patienternes/borgernes sikkerhed.

Symptomerne kan være:

 • hjertebanken
 • søvnproblemer
 • koncentrationsbesvær
 • maveproblemer
 • spændingshovedpine
 • udmattelse

Faresignaler kan være, at du:

 • tager arbejdet med hjem mentalt eller konkret, og har svært ved at slippe det igen.
 • ringer ofte til din arbejdsplads - når du har fri - for at eftertjekke eller give informationer, som du har glemt.
 • isolerer dig fra fællesskabet og/eller møder op med bekymring for, hvad der venter.

Hold øje med disse organisatoriske tegn på for højt arbejdspres:

 • Øget sygefravær
 • Hyppigere konflikter
 • Flere kollegaer der siger op
 • Mobning
 • Flere utilsigtede hændelser
 • Flere klager fra patienter/borgere/pårørende
 • Flere arbejdsskader
 • Stigende mer-og overarbejde

Hvis arbejdspresset er for højt

Læs, hvad du kan gøre, og hvor du kan hente hjælp

Hvad siger arbejdsmiljøloven?

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse §7, stk. 1:

Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller langt sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Det grænseløse arbejde

Det grænseløse arbejde har åbnet en dør til et udviklende og fleksibelt arbejdsliv. Der er imidlertid også en bagside af medaljen. Arbejdet har en tendens til at blive mere hektisk, når den enkelte selv definerer sine opgaver og disponerer sin tid. Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad forventninger til opgaven er, for hvornår har man gjort arbejdet godt nok?

Det er ofte uklart, hvilke opgaver der skal løses og har højest prioritet, hvornår og af hvem skal opgaven løses, hvem der har ansvaret, hvad succeskriteriet er, og hvilke forventninger der er til indstillingen til arbejdet?

Derfor er det også helt afgørende, at I på jeres arbejdspladser, fx på personalemøder og i MED/SU drøfter følgende:

 • Hvordan grænseløst arbejde kommer til udtryk hos jer?
 • Hvordan I i fællesskab håndterer de muligheder og udfordringer, det giver?

5 former for grænseløst arbejde

Læs mere om de fem former for grænseløst arbejde.

For dig, der er AMiR

Læs mere om, hvordan AMiR og arbejdspladsens arbejdsmiljøgruppe kan arbejde med at reducere arbejdspres.

For dig, der er leder

Som leder har du en væsentlig rolle i forhold til arbejdsmiljøet. Læs om stresstrappen og få idéer til, hvordan du kan arbejde med at modvirke arbejdspres