Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Udstationering og udlandsophold

Du og din ægtefælle/samlever har i visse tilfælde ret til at få orlov eller tjenestefrihed uden løn i forbindelse med udsendelse og ophold i udlandet.

Ansat i region eller kommune

Ret til orlov eller tjenestefrihed uden løn

Du og din ægtefælle/samlever har ret til at få orlov eller tjenestefrihed uden løn, hvis du er ansat på det regionale eller kommunale område, og du:

  • bliver sendt til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande

  • bliver sendt til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark er involveret i eller samarbejder med

  • ansættes i Grønlands Hjemmestyre/kommuner m.v.

Ingen tidsmæssig begrænsning

Der er ingen tidsmæssig begrænsning for tjenestefrihedsperioden, og perioden tæller med i løn- og ansættelsesancienniteten, når du er udsendt.

Læs mere om reglerne 

Hos Forhandlingsfællesskabet kan du se aftalerne på både det regionale og kommunale område.

Ansat i staten

Ret til tjenestefrihed uden løn

Du har ret til tjenestefrihed uden løn, hvis du eller din ægtefælle/samlever:

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande

  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med

  • ansættes i Grønlands Selvstyre


Desuden har den ansatte ret til tjenestefrihed uden løn, hvis hans/hendes ægtefælle eller samlever:

  • udsendes til tjeneste i udlandet for statslige myndigheder

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande

  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med

  • ansættes i Grønlands Selvstyre

Dette gælder også, hvis du selv eller din ægtefællen/samlever ikke bliver udsendt, men derimod ansat i udlandet.

Ingen tidsbegrænsning

Retten til tjenestefrihed uden løn er ikke tidsbegrænset.

Hvis du selv ansættes eller udsendes, medregnes tjenestefrihedsperioden i lønancienniteten.