Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Orlov og anden tjenestefrihed

Du har mulighed for orlov i din ansættelse, hvis du skal på barsel eller skal afholde såkaldt anden orlov.

58854285

Forskellige typer orlov

Du kan få brug for at holde orlov under din ansættelse. Det kan f.eks. være, du skal holde orlov i forbindelse med barsel. Der findes også andre typer orlov, såkaldt anden orlov, hvis du skal udstationeres, afgive vidneforklaring, skal holde orlov af familiemæssige årsager m.m.

Babyhånd holder om en sygeplejerskes finger.

Barselsorlov

Hvornår skal du fortælle, du er gravid, kan du få løn under din barsel, hvad hvis du bliver syg under barsel, og hvordan kan I fordele barselsuger og dagpenge? Spørgsmålene er mange, når man bliver gravid.

Begravelse, bryllup, konfirmation mv.

Der er ikke regler i lovgivningen eller i overenskomster, der giver dig ret til at holde fri med eller uden løn i anledning af dødsfald og/eller begravelser eller lignende særlige begivenheder i familien. Det samme er tilfældet for andre særlige begivenheder i familien som fx:

  • bryllup
  • sølv-/guldbryllup
  • konfirmationer/nonfirmationer
  • flytning 


Tjek retningslinjerne på din arbejdsplads

De fleste arbejdspladser har retningslinjer i personalepolitikken om, hvordan du er stillet, hvis du har brug for at holde fri, herunder om du har ret til at holde fri med løn. Tjek derfor retningslinjerne på din arbejdsplads, hvis du skal deltage i en særlig begivenhed i din familie.

Hvis du ikke kan holde fri med løn, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du bruger afspadsering, ferie eller fridage eller du kan forsøge at bytte din vagt.

Kontakt din TR, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig.

Andre typer orlov

Hovedreglen er, at man skal aftale det med arbejdsgiver, hvis man ønsker orlov eller anden tjenestefrihed uden løn.

De nærmere regler for, hvornår du kan få orlov fra dit arbejde, afhænger af hvorfor du skal holde orlov.

Anden orlov end barsel

Du og din ægtefælle/samlever har i visse tilfælde ret til at få orlov eller tjenestefrihed uden løn i forbindelse med udsendelse/udstationering.

Du har i tvingende familiemæssige situationer ret til tjenestefrihed i forskellige situationer. Om orloven er helt eller delvist lønnet eller ulønnet beror på den enkelte situation.

Det er lovpligtigt at afgive vidneforklaring. Derfor har du også ret til at få tjenestefri, så du kan møde op i retten, hvis du bliver indkaldt.

Du kan søge om at få tjenestefrihed med hel eller delvis løn i forbindelse med en uddannelse, som er af interesse for din arbejdsgiver.

Som lønmodtager har du ret til at holde 5 arbejdsdages omsorgsorlov uden løn per kalenderår.

Tilbage til jobbet 

Husk at aftale vilkår for komme tilbage til jobbet, inden du går på orlov eller anden tjenestefrihed.

Når du har været væk fra din arbejdsplads på grund af orlov eller anden tjenestefrihed, er det vigtigt, at du aftaler med din arbejdsgiver, hvilken stilling du har ret til at vende tilbage til, når orloven eller tjenestefriheden er slut.

Hvis du har orlov efter reglerne i Ombudsbekendtgørelsen, har arbejdsgiver pligt til at holde en stilling ledig til dig.

Har du tjenestefrihed efter andre regler, har du ret til at komme tilbage til en tilsvarende stilling, det vil sige til en tilsvarende stilling på den afdeling/det område, du var på, før du fik tjenestefri, men ikke til nøjagtig den samme stilling.

Derfor er det vigtigt, at du aftaler vilkårene for din tilbagevenden allerede i forbindelse med, at du ansøger om orlov eller anden tjenestefrihed.

Få hjælp hos DSR
Kontakt din TR eller din lokale kreds, hvis du har spørgsmål til orlov og anden tjenestefrihed.
Emblem fra Dansk Sygeplejeråd.

Foto:

Lizette Kabré

Løn og arbejdsvilkår

Få mere at vide om sygeplejerskers løn, find din overenskomst og få rådgivning om bl.a. ferie, arbejdsmiljø og pension.