Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Råd og svar om arbejdsvilkår

DSR rådgiver og vejleder om sygeplejerskers vilkår, ansættelse og arbejdsliv

59946198

Arbejdstid

Få et overblik over dine rettigheder i forhold til hviletid, fridøgn, over- og merarbejde, pålagt ekstraarbejde og øvrige regler om arbejdstid.

En sygeplejerske på arbejde.

Ferie

Du har ret til ferie. Læs hvor meget ferie har du ret til, hvordan du optjener ferie, og hvordan du kan holde den.

Babyhånd holder om en sygeplejerskes finger.

Når du skal på barsel

Hvornår skal du fortælle, du er gravid, kan du få løn under din barsel, hvad hvis du bliver syg under barsel, og hvordan kan I fordele barselsuger og dagpenge? Spørgsmålene er mange, når man bliver gravid.

Sygdom og fravær

Hvad er dine rettigheder og pligter, når du bliver syg? Hvilken dokumentation har du pligt til at give din arbejdsgiver? Kend dine muligheder, hvis du rammes af sygdom.

Sygdom betyder ikke nødvendigvis et farvel til arbejdslivet. Mange arbejdspladser ønsker at fastholde og hjælpe medarbejdere med at blive på arbejdsmarkedet trods nedsat arbejdsevne.

Få overblik over dine rettigheder og vilkår i forbindelse med dit barns sygedage og dine omsorgsdage.

Du kan få brug for at holde orlov, fx i forbindelse med barsel. Der findes også andre typer orlov, hvis du skal udstationeres, afgive vidneforklaring, skal holde orlov af familiemæssige årsager m.m.

59403815

Foto:

Søren Svendsen

Patientklager og tilsynssager

Du kan få sygeplejefaglig vejledning og juridisk bistand i DSR, hvis du kommer ud for en klagesag.

Senior

Læs om seniorordninger og muligheder for seniorsamtale, seniorbonus, seniordage, seniorstilling, fratrædelsesordning eller aftale om generationsskifte for ledere.

Privatansatte sygeplejersker kan vælge at indgå i en seniorordning fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Ordningen giver den ansatte ret til op til 32 seniorfridage.

Læs om muligheder for førtidspension og seniorpension ved varig nedsat arbejdsevne.

Øvrigt

Ytringsfrihed

Læs om din ret og pligt, når du ytrer dig offentligt om forhold relateret til dit arbejde.

Ytringsfrihed som offentligt ansat
Egen virksomhed

DSR giver gode råd, hvis du vil starte egen virksomhed.

Sygeplejerske med egen virksomhed
Transportgodtgørelse

Hvis du benytter din egen bil i tjenesten, kan du få transportgodtgørelse.

Brug af egen bil i tjenesten
Konkurs

Se, hvordan du forholder dig, hvis din arbejdsplads går konkurs.

Konkurs og manglende løn