Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Patientklager og tilsynssager

Du kan få sygeplejefaglig vejledning og juridisk bistand i DSR, hvis du kommer ud for en klagesag.

Patientklagesager

Bliver du involveret i en patientklage, kan du som medlem af DSR få råd og vejledning fra DSR´s sygeplejefaglige og juridiske konsulenter. De sidder klar til at hjælpe dig. 

Specialisterne i DSR´s patientklageteam har stor erfaring med at hjælpe, hvis du kommer ud for en patientklagesag. De støtter dig og hjælper dig gennem hele forløbet. De tilbyder at drøfte sagen og sagsforløbet med dig og rådgive om patientklagesystemet. De kan også hjælpe dig med at få lavet en udtalelse, og hvordan den kan formuleres. 

Kontakt os tidligt i forløbet - også selvom din arbejdsplads siger, at sagen kan klares internt.  

DSR tilbyder:

  • Hjælp til drøftelse af din sag
  • Rådgivning om dit sagsforløb og hvordan du skal forholde dig
  • Hjælp til formulering af udtalelser.


Kontakt DSR allerede tidligt i forløbet, da det giver os den bedste mulighed for at hjælpe dig. Kontakt vores patientklageteam på telefon 3315 1555.

Gode råd ved patientklager

1
Pjece: Jeg har fået en patientklage, hvad gør jeg?

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp hos DSR i forbindelse med patientklager og om patientklagesystemet.

Jeg har fået en patientklage

Sagsgangen i en patientklagesag

I Styrelsen for Patientklager behandles to forskellige typer patientklager: klager om sundhedsfaglig behandling og klager over sundhedspersoners faglige virksomhed.

Min rolle som TR i patientklagesager

Hvis du som tillidsrepræsentant, TR, oplever, at din kollega er blevet part i en patientklagesag, skal du opfordre din kollega til at kontakte DSR´s patientklageteam på telefon 3315 1555.

Læs mere om din rolle som TR i patientklagesager på TR Kompasset

Jeg har fået en tilsynssag

Styrelsen for Patientsikkerhed påbegynder en undersøgelse, hvis der er konkret mistanke om, at en sundhedsperson ikke lever op til sit faglige ansvar og virke og dermed udgør en risiko for patientsikkerheden.

En tilsynssag vil typisk starte med, at du får et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Du vil blive oplyst om, hvem der har indberettet dig til Styrelsen for Patientsikkerhed og årsagen hertil, og du vil blive indkaldt til et møde.

Få hjælp af DSR 

DSR´s konsulenter hjælper dig forud for mødet og deltager som din bisidder.

Skal du til en samtale i Styrelsen for Patientsikkerheds Tilsyn og Rådgivning, kan vi rådgiver dig om:

  • Hvordan du skal forholde dig
  • Hvordan mødet foregår
  • Vi hjælper dig med forberedelserne til mødet
  • Vi tilbyder at deltage som din bisidder.

Kontakt Dansk Sygeplejeråd allerede tidligt i forløbet, da det giver os den bedste mulighed for at hjælpe dig. Ring på telefon 3315 1555.

Afgørelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed kan afgøre, at der ikke er anledning til at føre tilsyn og tilsynssagen afsluttes og lukkes.

Finder Styrelsen for Patientsikkerhed at der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen kan udgøre en fare for patienterne, har de flere sanktionsmuligheder, som de kan anvende.

Hvis din arbejdsplads får besøg af tilsynet

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet.

Der er to forskellige former for risikobaseret tilsyn med behandlingssteder:

Planlagte tilsyn

I de planlagte tilsyn vil styrelsen hvert år føre tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være. Der vælges årligt temaer for de planlagte tilsyn, og behandlingssteder udvælges til tilsyn ud fra en risikovurdering af typer af behandlingssteder eller ved stikprøve. I 2018 fokuserer det risikobaserede tilsyn på medicinering og overgange i patientforløb.

Reaktive tilsyn

I de reaktive tilsyn har Styrelsen for Patientsikkerhed fået kendskab til omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden. Styrelsen reagerer ved at undersøge forholdene og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre patientsikkerheden.

Læs mere om tilsyn med sundhedspersoner og de forskellige slags tilsyn på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Læs mere om reglerne for autorisation og delegering
Titlen "sygeplejerske" er beskyttet, og for at man må kalde sig sygeplejerske, skal man have modtaget autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Professionen er underlagt faglige og retslige normer for god praksis.