Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sommertid/vintertid

Se hvordan skiftet mellem sommertid og vintertid påvirker sygeplejerskers arbejdstid.

Sådan påvirker skift til sommertid din arbejdstid

Den sidste weekend i marts overgår vi til sommertid.

Det betyder, at kl. 02.00 bliver alle ure sat 1 time frem til kl. 03.00.

Hvis du er på vagt på det tidspunkt, betyder det, at din arbejdstid bliver en time kortere.

Din arbejdsgiver kan ikke ændre din vagts start-/sluttidspunkt.

Din arbejdsgiver skal sikre, at dine timer passer i møde-/normperioden, uanset om du arbejder det sædvanlige antal timer i vagten, eller om du arbejder en time mindre.

Find din kreds
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt arbejdstiden på din arbejdsplads bliver planlagt korrekt, så kontakt din TR eller din kreds.

Sådan påvirker skift til vintertid din arbejdstid

Den sidste weekend i oktober overgår vi til vintertid.
Det betyder, at kl. 03.00 bliver alle ure sat en time tilbage til kl. 02.00.

Hvis du er på vagt på det tidspunkt, betyder det, at din arbejdstid bliver 1 time længere.

Din arbejdsgiver kan ikke ændre din vagts start-/sluttidspunkt.

Din arbejdsgiver skal sikre, at dine timer passer i møde-/normperioden, uanset om du arbejder det sædvanlige antal timer i vagten, eller om du arbejder en time mere. Hvis du arbejder en time mere, så skal din arbejdsgiver honorere timen som overarbejde.

Hvis du normalt har 12-timersvagter i weekenden, kan arbejdsgiver ikke ændre din vagts start-/sluttidspunkt, selv om vagten kommer til at udgøre 13 timer.

Alle andre dage er den maksimale vagtlængde, arbejdstidsaftalen tillader, 12 timer.

Den ekstra time skal honoreres som overarbejde.