Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Arbejdstid for kommunalt ansatte

Arbejdstid er en vigtig del i tilrettelæggelsen af arbejdet. Få et overblik over Arbejdstidsaftalen, dine rettigheder i forhold til hviletid, fridøgn, over- og merarbejde, pålagt ekstraarbejde, og hvad lovgivningen i øvrigt siger om arbejdstid på det kommunale område.

Aftalegrundlaget for arbejdstid

På det kommunale område er der indgået en Arbejdstidsaftale, som er knyttet til Overenskomsten for Sygeplejersker m.fl.

Arbejdstidsaftalen lægger op til, at man kan indgå lokale arbejdstidsaftaler på forskellige områder, sådan at man får arbejdstidsbestemmelser, der er tilpasset de lokale forhold. 

Det kan være aftaler om nedsat hviletid, byt af vagter over to normperioder eller udbetaling af overarbejde.

Det kan også være en helt ny lokal arbejdstidsaftale, som man bliver enige om.

Læs mere hos Sundhedskartellet:

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Elementer af den kommunale arbejdstidsaftale

Nedenfor gennemgår vi de mest grundlæggende ting i Arbejdstidsaftalen, så du kan sikre dig, at du får den rette honorering.

Nedenfor gennemgår vi de mest grundlæggende ting i Arbejdstidsaftalen, så du kan sikre dig, at din arbejdstid og honorering stemmer overens.

Planlægning af arbejde

Ændring af arbejde

Øvrige aftaler

Emblem fra Dansk Sygeplejeråd.

Foto:

Lizette Kabré

Hent arbejdstidsaftalen

Her kan du finde hele Arbejdstidsaftalen på det kommunale område.

For forståelsens skyld har vi desuden udarbejdet en fælles vejledning til døgnarbejdstidsaftalerne, som du finder her.

Vejledning til arbejdstidsaftalen

Under overskriften ”Fælles vejledning – fælles ansvar” har KL, Dansk Sygeplejeråd og de øvrige organisationer, som er omfattet af aftalen, udarbejdet en fælles vejledning til døgnarbejdstidsreglerne. Det er hensigten, at den skal give et fælles grundlag for ansatte, tillidsrepræsentanter og ledelsen, hvis der opstår uenighed om, hvordan reglerne skal forstås.

I arbejdet med vejledningen er der lagt vægt på forklaringer og eksempler, som skal gøre reglerne lettere at forstå og anvende. Vi håber, at den nye fælles vejledning dermed kan hjælpe til at finde gode, lokale løsninger.

Se mere om baggrunden for vejledningen i videoen nedenfor.