Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ytringsfrihed som offentligt ansat sygeplejerske

Som offentligt ansat sygeplejerske har du værdifuld indsigt i forhold, der vedrører både ansatte, patienter og andre borgere i sundhedsvæsenet. I dit arbejde kan du derfor opleve situationer, hvor det vil være relevant, at du med din faglige indsigt rejser en sag offentligt og bruger din ytringsfrihed. Men din ytringsfrihed er ikke ubegrænset.

Vidtgående ytringsfrihed

Som offentligt ansat har du en stor grad af frihed til at ytre dig om forholdene på din arbejdsplads og de erfaringer, du har med sundhedsvæsenet indefra. Du må også udtale dig offentligt om konsekvenserne af politiske beslutninger, ressourcespørgsmål o.lign.

Der er ikke noget juridisk krav om, at din ledelse eller andre skal godkende en eventuel udtalelse, så længe du udtaler dig på dine egne vegne. En offentlig arbejdsgiver må heller ikke opsætte regler for, at ledelsen, presseafdelingen eller andre skal godkende dine udtalelser, hvis du udtaler dig på egne vegne.

Hvis du ytrer dig inden for ytringsfrihedens rammer, må din ledelse ikke sanktionere dig ansættelsesretligt på grund af din ytring. Det vil sige, at de ikke må opsige dig eller på anden måde stille dig dårligere på grund af din lovlige ytring.  

Det er dog som udgangspunkt en god idé, at du rejser kritik internt på din arbejdsplads, før du ytrer dig offentligt om problematiske forhold på stedet.

Grænser for ytringsfriheden

Selvom du har ret til at ytre dig, kan du ikke sige hvad som helst offentligt. Du skal holde dig inden for nogle juridiske rammer, når du udtaler dig. Læs mere i punkterne nedenfor.

Din ret og pligt omkring ytringsfrihed

Læs om din ret og pligt, når du ytrer dig offentligt om forhold relateret til dit arbejde.

Er der andre muligheder?

Hvis du har kendskab til ulovlige forhold på din arbejdsplads, eller andre forhold, der bringer patienterne på din arbejdsplads i fare, kan du:

  • kontakte din ansvarlige leder
  • bruge en whistleblower-ordning, hvis der er en sådan på din arbejdsplads
  • henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed/Tilsyn og rådgivning for det område, hvor din arbejdsplads ligger
  • kontakte din DSR-kreds

Hvis du er leder

Som leder har du ytringsfrihed, ligesom andre offentligt ansatte. Som leder skal du dog være loyal over for de beslutninger, der bliver truffet på arbejdspladsen. Det vil sige, at du som leder er forpligtet til at efterleve de beslutninger, der bliver truffet på ledelsesplan, og som du via din ledelsesrolle har et medansvar for.

Hvis du bliver orienteret af en medarbejder om, at han/hun har skrevet et læserbrev eller på anden måde offentliggjort kritiske udtalelser, anbefaler vi dig at:

  • Tjekke med medarbejderen, at tavshedspligten er overholdt, og at der ikke er tale om at videregive tavshedsbelagte oplysninger
  • Orientere dig om politikken på din arbejdsplads, hvor der kan være regler om, at du skal orientere din leder, presseafdelingen el.lign.
  • Orientere dit bagland, hvis der er tale om en sag af særligt alvorlig eller politisk karakter
  • Sikre dig, at medarbejderen ikke opfatter din interesse i sagen som et udtryk for begrænsning af vedkommendes ytringsfrihed

Som leder er det din opgave at skabe en åben arbejdspladskultur, hvor der er forståelse for de ansattes ret til at komme med interne såvel som eksterne (kritiske) ytringer.

Med en åben, tillidsfuld og konstruktiv intern dialog er der mange eksempler på, at kritisable forhold bliver løst internt, når både ledere og ansatte i samarbejde tager hånd om udfordringerne.

Vejledninger om offentligt ansattes ytringsfrihed