Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

DSR om 2030-plan: Tilstanden er akut – hvornår kommer hjælpen?

Det er stadigvæk uklart, hvornår regeringen løser udfordringerne i sundhedsvæsenet. Sådan lyder vurderingen af regeringens 2030 plan fra Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde i DSR.

Publiceret: 

7. november 2023

Senest opdateret: 

7. november 2023

Af:

Mai Brandi Ludvigsen

mlu@dsr.dk
To sygeplejersker i dialog på et kontor.

Foto:

Søren Svendsen

Tirsdag præsenterede Finansminister Nicolai Wammen regeringens 2030-plan, der blandt andet byder på flere penge til velfærd.  

I alt afsættes der 32 milliarder kroner til at løfte velfærden. Heraf går 19 milliarder til at dække udgifterne, når vi i de kommende år bliver flere ældre og flere børn. Af de resterende 13 milliarder kroner, vil regeringen bruge fem milliarder på sundhed og ca. tre milliarder til psykiatrien.

”Vi befinder os i en meget kritisk situation. Det er den værste krise i sundhedsvæsenet i 30 år, og det kommer ikke til at gå over af sig selv. Vi ser store besparelser lige nu, medarbejdere fyres, og ventelisterne vokser. Det hænger ikke sammen. Derfor er det også rigtig godt, at regeringen afsætter ekstra penge til sundhedsområdet og til psykiatrien. Men vi efterlyser handling på de akutte problemer,” siger Dorthe Boe Danbjørg og fortsætter:

”Der er brug for fremrykninger og løsninger nu. Jeg ved godt, at mange ting skal falde i hak – trepart og sundhedsstrukturkommission – men patienterne venter, og medarbejdere flygter fra sundhedsvæsenet."

Udvalgte tiltag på sundhedsområdet

Markant løft af sundhedsvæsenet: Regeringen har afsat 5 mia. kr. årligt fuldt indfaset til et varigt løft i 2030 til sundhedsvæsenet i en ny sundhedspakke. Blandt andet til en akut genopretning af kræftområdet og en ny Kræftplan V.

Fuldt finansieret 10-årsplan for psykiatrien: Regeringen har afsat 3,2 mia. kr. ekstra frem mod 2030 til en historisk stor prioritering af psykiatriområdet.

Trepartsforhandlinger om løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd: Trepartsforhandlinger om en ekstraordinær ramme på 3 mia. kr. i 2030 til at forbedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Rammen skal bidrage til at øge omfanget af kvalificeret arbejdskraft i velfærden samt understøtte, at flere arbejder fuld tid, flere tager skæve vagter og fremme en mere dynamisk lønstruktur i den offentlige velfærd.

Sundhedsstrukturkommission: Skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Det skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum. Kommissionen skal afslutte sit arbejde med én samlet afrapportering i foråret 2024.

Sundhedsfond: Regeringen vil fremlægge forslag til en sundhedsfond til vedligeholdelse og modernisering af sygehuse samt teknologi og digitalisering.

Prioriteringsråd: Nationalt prioriteringsråd skal sikre mest sundhed for pengene, fx ved at reducere overbehandling og uhensigtsmæssig aktivitet i sundhedsvæsenet.

Kilde: Finansministeriet

Læs mere om regeringens 2030 plan her