Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Specialuddannelse kan lette pres på medicinske afdelinger

Stort arbejdspres og få erfarne sygeplejersker. Det er virkeligheden på mange medicinske afdelinger, viser tal fra Dansk Sygeplejeråd. En specialuddannelse i medicinsk sygepleje er en væsentlig del af løsningen, mener forsker og DSR.

Publiceret: 

2. november 2023

Senest opdateret: 

18. marts 2024

Af:

Mai Brandi Ludvigsen

mlu@dsr.dk
42594510

Foto:

CATHRINE KJ®R¯ ULF ERTMANN

Sygeplejersker på medicinske sengeafdelinger har i gennemsnit halvt så meget anciennitet som sygeplejersker på andre sengeafdelinger. Det viser tal fra en spørgeskemaundersøgelse fra DSR om sygeplejerskers arbejdsmiljø, helbred og trivsel (SATH 2023). Samtidig er arbejdspresset højere, ligesom sygeplejersker på medicinske afdelinger oftere føler sig udbrændte og har sværere ved at se sig selv i jobbet om tre år.

Manglende karrieremuligheder og højt arbejdspres er blandt årsagerne til, at sygeplejersker i højere grad søger væk fra medicinske afdelinger. Det kan og bør man gøre noget ved, mener Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde i DSR:

”Vi har brug for en specialuddannelse i medicinsk sygepleje, så vi kan få styrket fagligheden og lettet presset på de medicinske afdelinger. Muligheden for en specialuddannelse vil være med til at fastholde flere erfarne sygeplejersker, fordi de får nogle tydelige karrierespor tæt på praksis. Det vil samtidig styrke det faglige miljø og gøre det mere attraktivt for alle at arbejde på de medicinske afdelinger, siger hun.

Dorthe Boe Danbjørg henviser til tal fra SATH-undersøgelsen, der tyder på, at sygeplejersker med en specialuddannelse bliver længere i jobbet. Samtidig viser tallene, at sygeplejersker med en specialuddannelse i mindre grad oplever, at arbejdstempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten i deres arbejde, og de føler sig i mindre grad udbrændte på grund af deres arbejde.

 

Komplekse, ustabile og akutte patienter

At en specialuddannelse i medicinsk sygepleje vil gøre det lettere at rekruttere og fastholde er dog slet ikke det væsentligste argument. Det er i lige så høj grad patientsikkerheden og patienterne, der vil vinde på det. Sådan lyder det fra Tove Lindhardt, der er seniorforsker på Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Medicinsk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital:

”Vi ved, at når der ikke er nok sygeplejersker, så er der højere dødelighed, flere komplikationer, flere genindlæggelser og længere indlæggelsestid. Vi har solide studier, der viser, at jo flere sygeplejersker omkring patienten, og jo bedre uddannede de er, jo større chance er der for, at patienterne overlever.”

Tove Lindhardt har tidligere været intensivsygeplejerske i en del år, og hun har svært ved at se, hvorfor der ikke også skulle være en specialuddannelse på det medicinske område:

”Kravene til sygeplejerskerne i vores afdeling nærmer sig dem, der stilles til intensivsygeplejersker. Vores patienter er voldsomt komplekse. Hvis patienterne overhovedet får lov at ligge i en seng på en medicinsk afdeling, så er de så utroligt dårlige, de er komplekse, og de er ustabile.”

Hun nævner som eksempel, at hun for nylig var med ude på en stue, hvor der lå to kvinder:

”Den ene var lam i både arme og ben, havde dræn ind flere steder, kateter og drop. Den anden havde sepsis og infektioner adskillige steder, alkoholmisbrug, diabetes, spiste ikke og havde et blodsukker, der cyklede op og ned. Oveni var der de sociale problemer og for den enes vedkommende 15 forskellige slags medicin.”

 

Specialuddannede sygeplejersker arbejder tæt på patienten

Fra politisk side er der lige nu stort fokus på, at sygeplejersker skal arbejde så tæt på patienterne som muligt. Der er dog ingen grund til at frygte, at en specialuddannelse i medicinsk sygepleje vil trække sygeplejerskerne væk fra patienterne.

Ifølge SATH-undersøgelsen udfører 88 pct. af de specialuddannede sygeplejersker klinisk arbejde med daglig patientkontakt.

”Jeg har svært ved at se et eneste argument mod, at vi får etableret en specialuddannelse i medicinsk sygepleje. Alt peger på, at det er fornuftigt at sætte ind her, hvis man vil gøre noget godt for både patienter og sygeplejersker. Det vil give tydelige karriereveje, større jobtilfredshed, mere prestige og bedre kvalitet til patienterne,” siger Dorthe Boe Danbjørg. 

Tove Lindhardt er enig:

”Man får en større tilfredshed som sygeplejersker, hvis man er veluddannet inden for sit felt Vi har sendt nogle på en masteruddannelse, men det uddanner dem ofte til opgaver rettet mod det øvrige personale, mens en specialuddannelse vil uddanne dem til den kliniske og patientnære funktion.”

Hun tilføjer, at det også vil have en sundhedsøkonomisk gevinst, fordi det koster hver gang, man skal ansætte, så det er vigtigt at gøre det mere attraktivt at blive.


Der findes i dag syv specialuddannelser i sygepleje. Det gælder områderne psykiatri og børne-ungdomspsykiatri, anæstesiologi, intensiv, infektionshygiejne, kræftsygepleje, borgernær sygepleje samt specialuddannelsen til sundhedsplejerske. En ottende specialuddannelse i akutsygepleje er på vej.

 

Læs notat om anciennitet, arbejdspres og udbrændthed på medicinske afdelinger.

Læs notat om sygeplejersker med videreuddannelser.