Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Forlig for sygeplejersker i staten på plads

Sent onsdag aften blev der indgået aftale om de organisationsspecifikke midler, der gælder ca. 1.000 sygeplejersker ansat i staten såsom undervisere på professionshøjskolerne, på SOSU-skolerne og som sygeplejersker i landets fængsler.

Publiceret: 

15. marts 2024

Senest opdateret: 

26. april 2024

Af:

Lotte Dahlmann

ldh@dsr.dk
sy9-2022_tema_kassefoto

På det statslige område udgør de organisationsspecifikke puljer 1%, og forud for forhandlingerne var det på forhånd aftalt, at 0,4 pct. skulle afsættes til pensionsmidler.

Aftalen betyder derfor, at pensionen hæves til 18,4% for alle sygeplejersker ansat i staten.

De specifikke midler skal lægges oveni midlerne fra den generelle aftale for statens område, der blev indgået i februar, som sikrer en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. de næste to år. Desuden blev det aftalt, at den del af pensionen, der overstiger 15 pct. kan konverteres til løn. Det svarer til en lønstigning på 3,4 pct.

"Jeg er glad for, at vi nu kan præsentere et samlet forlig for de statsligt ansatte, der udover den generelle økonomiske ramme især har fokus på pension og på slutlønnen,” siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg.


Løntrin forbedres

På professionshøjskolerne betyder aftalen desuden, så satsen på sluttrinnene 7 og 8 hæves. På SOSU-skolerne hæves undervisertillægget på slutløntrinnet med 1500 kr. per år. For rådighedssygeplejersker i forsvaret forhøjes grundlønssatsen i løngruppe 1, og for forskere på universiteterne stiger slutløntrin 8.

På det øvrige statsområde, som f.eks. Kriminalforsorgen, Røde Kors, Forsvaret og de statslige styrelser, omlægges lønsystemet. Det betyder bl.a., at de tidligere seks løngrupper med stillingsbetegnelser erstattes af tre løngrupper uden forhåndsdefinerede stillingsbetegnelser. Desuden tilføres ca. 9,5 millioner kroner til forhøjelse af lønsatserne, og der vil således være et større råderum for lokallønsforhandlinger fremadrettet.

”Aftalen giver os mulighed for at sætte fokus på de lokale lønforhandlinger, så vi kan løfte sygeplejerskernes løn ad den vej fremover”, siger Dorthe Boe Danbjørg.

Læs mere