Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

OK24 Stat

Læs om overenskomstforhandlingerne på det statslige område i 2024.

To sygeplejersker i dialog.

Ny overenskomst for dig som statsansat sygeplejerske

Søndag den 11. februar landede den generelle aftale for statens ansatte.

Aftalen følger efter en proces med indsamlinger af krav og forventninger fra medlemmerne. 

Se Dorthe Boe Danbjørgs kommentarer til aftalen i denne nyhed

Se forligsteksten hos CFU

DSR har taget jeres forventninger med til overenskomstforhandlingerne

I foråret 2023 spurgte DSR jer medlemmer, hvad der var vigtigt at tage med til forhandlingsbordet. I svarede nærmest enstemmigt: mere løn. Det er derfor vores topprioritet i de krav, vi har sendt til arbejdsgiverne. Men også kompetenceudvikling og et fleksibelt og holdbart arbejdsliv pegede I på som vigtigt.

I vores krav til arbejdsgiverne har vi derfor særligt fokus på:

  • Mere løn
  • Faglighed og kompetenceudvikling
  • Et fleksibelt og holdbart arbejdsliv
DSR's emblem tæt på.

Foto:

Lizette Kabré

Generelle krav - OK24 stat

Se de væsentligste generelle krav fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som DSR er en del af. Du kan også læse kravene fra Finansministeriets og DSR's kommentarer til dem.

60056261

Foto:

Søren Svendsen

Specielle krav - OK24 stat

Se de væsentligste specielle krav fra CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og læs DSR's kommentarer til kravene fra arbejdsgiverne.

Vejen fra forventninger til krav

De forventninger, du og andre medlemmer meldte ind til os i foråret, har vi haft med i vores forberedelser til forhandlingerne. Den efterfølgende prioritering startede i DSR's hovedbestyrelse, og processen fortsatte herefter i de statslige forhandlingsfællesskaber CO10 og CFU for til sidst at blive til de fælles krav, vi nu har sendt til arbejdsgiverne.

Høje forventninger til OK24

Baggrundstæppet for de kommende forhandlinger på det statslige område er en stærk samfundsøkonomi, lav ledighed og ikke mindst et rigtig godt overenskomstresultat på det private område i 2023. Samtidig har vi i perioden siden sidste overenskomstforhandling oplevet høj inflation. Vi går derfor ind i forhandlingerne med høje forventninger til en reel og mærkbar lønfremgang for alle statslige ansatte sygeplejersker.

Sådan forhandler vi

DSR er en del af CFU og CO10.

CO10 er en forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer, herunder Dansk Sygeplejeråd, Kost- og Ernæringsforbundet og Danske Bioanalytikere. DSR's forkvinde, Dorthe Boe Danbjørg sidder i CO10’s bestyrelse.

CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler de generelle aftaler på statens område med arbejdsgiverne.

Dansk Sygeplejeråd indgår i CFU via CO10.

Parterne i CFU er:

  • CO10 (herunder Dansk Sygeplejeråd)
  • Akademikerne
  • OAO - Offentligt Ansattes Organisationer

Når de generelle aftaler er forhandlet på plads i CFU, forhandles de enkelte organisationsaftaler, herunder:

  • Aftale for ledere og lærere på SOSU-skoler
  • Aftale om sygeplejersker i staten
  • Aftale om undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler
  • Aftale for kandidatuddannede sygeplejersker og radiografer med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Disse forhandlinger foregår direkte mellem CO10 og arbejdsgiverne i staten (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen).

Læs mere om CFU

Læs mere om CO10

58194497

Foto:

Søren Svendsen

Afstemningsregler

Statsansatte sygeplejersker stemmer selvstændigt om det statslige forhandlingsresultat.

Det foregår på følgende måde:

 1. DSR afholder en en såkaldt "vejledende urafstemning blandt de berørte medlemmer" – jfr. DSR’s love §25 stk. 2.
 2. På baggrund af afstemningen beslutter DSR’s hovedbestyrelse med simpelt flertal, om DSR kan godkende det statslige forhandlingsresultat.
 3. DSR meddeler sin beslutning til det statslige forhandlingsfællesskab CO10.
 4. CO10 beslutter, om det statslig forlig kan godkendes. Beslutningen træffes af CO10’s bestyrelse ved simpelt flertal.

DSR’s forkvinde er medlem af CO10’s bestyrelse og har derigennem indflydelse på både forhandlingsprocessen på statens område og afstemningen om den endelige godkendelse af forhandlingsresultatet.

Særligt til dig, der er TR
På TR-kompasset kan du løbende finde information om OK24.
51320491

Foto:

Nikolai Linares

Økonomisk støtte i tilfælde af konflikt

Gælder kun medlemmer, der er meldt ind senest 31. december 2023.

I 2024 forhandler vi nye overenskomster for regioner, kommuner og staten. I tilfælde af konflikt med arbejdsgiverne kan du kun få økonomisk støtte, hvis du per 31. december 2023 har et aktivt medlemskab af DSR.

74.000 er allerede en del af det største faglige fællesskab for sygeplejestuderende og sygeplejersker og har mulighed for at stemme om overenskomsten, der dækker alle sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Medlemmer kan også få hjælp i de svære sager på arbejdet og kontante fordele og rabatter.

Som medlem har du desuden mulighed for at stemme om overenskomsterne, få hjælp af din TR eller rådgivning af DSR, når det er svært, og en række fordele som forsikringer, bankaftaler, billige bøger og sommerhuse.