Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Trepartsaftale giver mulighed for støtte til efteruddannelse

En ny trepartsaftale giver sygeplejersker mulighed for at søge tilskud til efteruddannelse.

Publiceret: 

14. september 2023

Senest opdateret: 

23. februar 2024

Af:

Mai Brandi Ludvigsen

mlu@dsr.dk
Sygeplejersker i dialog på et kontor.

Foto:

Søren Svendsen

Regeringen og arbejdsmarkedets partere har onsdag indgået en trepartsaftale på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet. For sygeplejersker, og andre med en professionsbacheloruddannelse, betyder aftalen, at de fremover bliver omfattet af Omstillingsfonden.

Det betyder, at man som sygeplejerske kan søge om tilskud til efteruddannelse fra fonden. Det kan eksempelvis være støtte til uddannelsen til klinisk vejleder eller til moduler på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Det er godt nyt, mener Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, som har siddet med i forhandlingerne for FH:

”Som sygeplejersker har vi brug for at udvikle og uddanne os gennem hele arbejdslivet. Derfor er det positivt, at det nu bliver muligt at søge om støtte til efteruddannelse. Den mulighed har der ikke været tidligere, så det er et vigtigt skridt, der forhåbentlig betyder, at flere kan komme på efteruddannelse.”

Det er også besluttet, at det skal være muligt at få lavet en gratis realkompetencevurdering, hvor man kan få vurderet, om klinisk erfaring og tidligere gennemførte kurser kan give merit på for eksempel diplomuddannelser.

Omstillingsfonden har eksisteret siden 2018 og har til formål at give medarbejdere på arbejdsmarkedet et kvalifikationsløft, men først nu kan beskæftigede på professionsbachelorniveau søge støtte fra fonden. Fonden betaler deltagergebyr ved efter- og videreuddannelse på op til kr. 10.000 kr. årligt. Midlerne udbetales efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere her