Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Trepartsaftalen for sygeplejersker

Se hvad trepartsaftalen betyder for sygeplejersker ansat i regioner og kommuner og for sygeplejerskestuderende.

61341270

Hovedpunkterne i trepartsaftalen

Trepartsforhandlingerne er afsluttet, og samlet set står vi med en historisk aftale, der giver ekstraordinære lønmidler til sygeplejerskerne. Det er første gang, en regering har givet penge til løn uden om overenskomstforhandlinger. Trepartsaftalen om ekstra penge til løn er blandt andet et resultat af sygeplejerskernes mangeårige lønkamp.

DSR gik til trepartsforhandlingerne med et mål om flest muligt lønkroner til flest muligt sygeplejersker. Forhandlingerne har ikke været lette, men det er lykkedes at lande en aftale, der samlet set sikrer 1,3 mia. kr. ekstra til sygeplejerskers løn.

Næste skridt er, at vi skal forhandle med arbejdsgiverne i OK24 om, hvordan vi udmønter aftalen på en god måde. Derfor kan vi ikke sige meget om, hvad aftalen betyder for den enkelte endnu. Vi er dog enige med arbejdsgiverne i, at det skal være attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet, for i DSR har vi også fokus på høj faglighed og godt arbejdsmiljø.

Det får sygeplejerskerne

Aftalen omfatter bl.a.:

  • 1,3 mia. kr. i ekstra lønkroner til sygehusansatte: sygeplejersker.
   • Et grundlønsløft til alle sygehusansatte sygeplejersker med mindst 4 års anciennitet.
   • En ekstra lønforbedring til sygeplejersker, der tager del i vagtarbejdet.
  • Lokallønsmidler til psykiatrien, akut- og det medicinske område samt i yderområderne.
  • 1 mia. kr. i OK26 til bæredygtig og fleksibel løndannelse i regioner og kommuner.

Bemærk, at pengene i trepartsaftalen er en ekstra pulje. Den påvirker ikke det beløb, der er til rådighed for sygeplejerskerne ved de kommende overenskomstforhandlinger (OK24).

Sådan bliver midlerne fra trepartsaftalen udmøntet

Regeringen udløser midlerne til højere løn gradvist fra 2024 og frem til 2026. I 2026 vil alle de omfattede sygeplejersker have opnået den fulde lønstigning.

Første skridt på vejen er, sammen med arbejdsgiverne, at udmønte aftalen på en god måde i OK24. Her bør et fælles mål må være, at det skal være attraktivt at arbejde i sundhedsvæsenet med fokus på høj faglighed og godt arbejdsmiljø.

Vi forventer, at sygeplejerskernes trepartsmidler vil blive udmøntet som illustreret i tidslinjen nedenfor - sideløbende med de almindelige overenskomstforhandlinger.

Se hele trepartsaftalen her

Hvad er sammenkædning?

På grund af den tilknytning og tidsmæssige sammenhæng mellem treparten og OK24 skal alle forlig på det regionale og kommunale område sammenkædes efter forligsmandslovens regler.

Der har normalt ikke været fuld sammenkædning på det offentlige område, men sammenkædningen skal minimere risikoen for en konflikt ved OK24.

Det forventes ikke at sammenkædning vil have betydning for selve forhandlingerne af overenskomsterne, da parterne selv forhandler - både under overenskomstforhandlingerne og i forligsmandsinstitutionen. Det er først, når der er sammenbrud i forhandlingerne, at FH indtræder. Et sammenkædet mæglingsforslag forhandles derefter af FH.

Forligene vil først blive sendt til afstemning, som et samlet mæglingsforslag, når et flertal af organisationerne har opnået forlig.

Se Forligsmandsloven hos Retsinformation