Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Honorering af frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd

Åbenhed om honorarer: Her kan du se de honorarer, der udbetales til de politisk valgte i DSR.

Dansk Sygeplejeråd har fuld åbenhed om honorarer til politisk valgte i organisationen

Alle frikøbte politikere i DSR får et fast honorar samt pension og feriegodtgørelse. Eksterne honorarer – f.eks. for medlemskab af bestyrelser – tilfalder uden undtagelse Dansk Sygeplejeråd.

Det er kongressen, som fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i Dansk Sygeplejeråd. Dermed sikrer vi åbenhed og demokratisk beslutningstagen om honorarerne.

Honorarerne reguleres med nettoprisindekset. Alle andre reguleringer skal besluttes af kongressen.

Honorarer 2023

På grund af den høje inflation er nettoprisindekset 8,1 %. Det ville som følge af kongresbeslutningen fra 2010 betyde, at honorarer i DSR skal reguleres med 8,1%.

Langt den største del af DSR's politisk frikøbte politiske valgte har frivilligt frasagt sig den høje regulering af deres honorar. De har i stedet valgt en regulering på 1,6%. Det er den sammen procentsats, som kongressen vedtog for stigning i medlemskontingentet i 2022. Efter hovedbestyrelsens beslutning går det resterende beløb i stedet til Garantifonden.

Honorarer for dem, som har valgt regulering med 1,6% udgør pr. 1.1.2023 (eksklusiv pension og særlig feriegodtgørelse):

  • Forpersonen får et honorar på 104.502 kr. pr. måned.

  • Næstforpersonerne får et honorar på 81.280 kr. pr. måned.

  • Kredsforpersonerne får et honorar på 69.668 kr. pr. måned.

  • Kredsnæstforpersonerne får et honorar på 52.251 kr. pr. måned.

  • Forpersonen for Lederforeningen får et honorar på 62.701 kr. pr. måned.

  • Forpersonen og næstforpersonen for SLS får et honorar svarende til lønnen for en nyuddannet sygeplejerske i kommunerne svarende til 27.261 kr. med 13,60 % i pension.

To politisk frikøbte har holdt fast i de 8,1% i regulering, de er berettigede til i jf. kongressens beslutning fra 2010. Deres honorar for 2023 er:

Kredsnæstforkvinde Ulla Birk Johansen får et honorar på 55.594 kr. pr. måned.

Næstforkvinde i Lederforeningen Marie Rosbjerg får et honorar på 50.035 kr. pr. måned.

Pensionen for de ovenstående følger de ledende sygeplejerskers i regionerne, der udgør 16,8 % pr. 1. april 2022.

Fratrædelsesordning med loft på 9 måneder

Frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd har ret til en fratrædelsesordning. Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn, og herefter optjenes en måneds fratrædelsesløn pr. år i funktion. Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn, modregnes lønnen i fratrædelseslønnen.

Ordningen dækker forperson, næstforpersoner, kredsforpersoner, kredsnæstforpersoner samt Lederforeningens forperson og næstforperson.