Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Honorering af frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd

Åbenhed om honorarer: Her kan du se de honorarer, der udbetales til de politisk valgte i DSR.

Frikøbte politikere i DSR får et fast honorar samt pension og feriegodtgørelse. Eksterne honorarer – fx for medlemskab af bestyrelser – tilfalder Dansk Sygeplejeråd.

Det er kongressen, der fastlægger principperne for honorering og fratrædelsesordninger for politikere i Dansk Sygeplejeråd.

Honorarerne reguleres med nettoprisindekset. Alle andre reguleringer skal besluttes af kongressen.

Honorarer

DSR's politiske ledelse:

  • Forkvinde Dorthe Boe Danbjørg: 108.416 kr. pr. måned.
  • 1. næstforperson Harun Demirtas: 84.324 kr. pr. måned
  • 2. næstforperson Kristina Helen Robins: 84.324 kr. pr. måned

Kreds Hovedstaden:

  • Kredsformand Christian Bounaventsen Kummerfeldt: 72.278 kr. pr. måned
  • 1. Kredsnæstforkvinde Kristina Estrup Frederiksen: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforkvinde Ditte Marie Hammer: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforkvinde Nanna Susé: 54.208 kr. pr. måned
  • Kredsnæstformand Nicklas Vagner Forsman: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforperson Rikke Wiwe Steensen: 54.208 kr. pr. måned

Kreds Midtjylland:

  • Kredsformand Anja Toftbjerglund Laursen: 72.278 kr. pr. måned
  • 1. Kredsnæstformand Jacob Damborg Gøtzsche: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstformand Hanne Holst Long: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforperson Niels Jørgen Nielsen: 55.468 kr. pr. måned

Kreds Nordjylland:

  • Kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund: 72.278 kr. pr. måned
  • 1. Kredsnæstforkvinde Bodil Laustsen: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforkvinde Pia Jødal Næss-Schmidt: 55.468 kr. pr. måned

Kreds Sjælland:

  • Kredsforkvinde Michelle Gulbæk Servé: 72.278 kr. pr. måned
  • 1. Kredsnæstforkvinde Ulla Birk Johansen: 57.551 kr. pr. måned
  • Kredsnæstformand Andreas Henrik Christensen: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforkvinde Anja Hoyer Didriksen: 55.468 kr. pr. måned

Kreds Syddanmark:

  • Kredsformand John Christiansen: 72.278 kr. pr. måned
  • 1. Kredsnæstforperson Camilla Duus Guldberg Smith: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforkvinde Anja Skovgaard Nissen: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforkvinde Helle Kruse Hansen: 55.468 kr. pr. måned
  • Kredsnæstforperson Louise Gjervig Lehn: 55.468 kr. pr. måned

Lederforeningen:

  • Forkvinde Irene Charlotte Hesselberg: 65.050 kr. pr. måned
  • Næstforkvinde Marie Rosbjerg Ovesen: 51.796 kr. pr. måned

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS): 

  • Forperson Nicolaj Laue Juhl: 29.520 kr. pr. måned
  • Næstforperson Deniz Urgan: 29.520 kr. pr. måned

   * Honorarer, pension og reguleringer for SLS-forperson og SLS-næstforperson følger en nyuddannet sygeplejerske i kommunerne. Honoraret er opgivet pr. 1. april 2024

På grund af den høje inflation var nettoprisindekset til regulering af honorarerne pr. 1. januar 2023 8,1 pct.

Mange af DSR's frikøbte politisk valgte har frasagt sig en del af denne regulering resten af deres valgperiode. Nogle er således blevet reguleret med 1,6 pct. pr. 1. januar 2023, nogle er blevet reguleret med 4,05 pct. pr. 1. januar 2023 og nogle blev reguleret med hele nettoprisindekset pr. 1. januar 2023.

Hovedbestyrelsen har besluttet at beløbet fra de frasagte reguleringer tilgår Garantifonden.

Pensionen for alle ovenstående (bortset fra SLS-forperson og -næstforperson) følger de ledende sygeplejerskes i regionerne, der udgør 16,8 pct. pr. 1. april 2022.

Fratrædelsesordning med loft på 9 måneder

Frikøbte politikere i Dansk Sygeplejeråd har ret til en fratrædelsesordning. Efter 2 års valgperiode er man berettiget til 2 måneders løn, og herefter optjenes en måneds fratrædelsesløn pr. år i funktion. Ordningen kan maksimalt udløse 9 måneders løn. Hvis der modtages løn i perioden med fratrædelsesløn, modregnes lønnen i fratrædelseslønnen.

Ordningen dækker forperson, næstforpersoner, kredsforpersoner, kredsnæstforpersoner samt Lederforeningens forperson og næstforperson.