Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Arbejde i udlandet

Overvejer du at arbejde som sygeplejerske i udlandet i en periode? Det giver både faglig og personlig udvikling. Her finder du oplysninger om, hvad du skal forberede, undersøge og ansøge om, inden du rejser til udlandet for at arbejde som sygeplejerske.

Sygeplejerske i udlandet 

Sygeplejersker har en lang tradition for at arbejde i udlandet. De fleste sygeplejersker tager job i Norge, Grønland, Færørene, USA, Australien, New Zealand eller laver humanitært arbejde.

Du kan rejse ud og arbejde i de fleste lande i verden, men jo mere 'usædvanligt' dit rejsemål bliver, desto større forberedelsesarbejde kræver det. Du skal regne med, at forarbejdet til nogle destinationer skal begynde i op til et år før rejsen. Det gælder især for lande udenfor EU. Du skal derfor planlægge i god tid.

Udover destination skal du også tage stilling til, hvilken ansættelse du ønsker at tage. Det kan fx være:

  • Direkte på en arbejdsplads i udlandet
  • Gennem et vikarbureau 
  • Via en humanitær organisation

Arbejds-og opholdstilladelse

Når du har besluttet dig for, hvilket land du vil søge ansættelse i, kan du undersøge reglerne for autorisation og arbejds/opholdstilladelse. Derefter kan du begynde at kigge på konkrete stillinger og arbejdssteder.

Reglerne varierer fra land til land, og det kan derfor være en god idé at kontakte det pågældende lands sygeplejerskeorganisation. Kontaktoplysningerne finder du på International Council of Nurses (ICN) hjemmeside. Storbritannien fremgår ikke af ICN´s liste, da de ikke er medlem, men kan findes på www.nmc-uk.org. 

Autorisation i udlandet

Som færdiguddannet sygeplejerske i Danmark, får du autorisation gennem Styrelsen for Patientsikkerhed. Det giver dig ret til at arbejde som sygeplejerske i Danmark.

Når du skal til udlandet, skal du søge autorisation i det land, du skal arbejde i. Reglerne og retningslinjerne er forskellige fra land til land. 

  • Går rejsen til de nordiske lande, er det forholdsvist let at få autorisation.
  • Ligeledes er du i de fleste EU-lande hjulpet af en række aftaler, der er indgået på tværs af landene, for at gøre det nemmere for sygeplejersker at arbejde i udlandet.
  • Lande udenfor EU kræver i nogle tilfælde, at du består en autorisationseksamen og kan leve op til en række sproglige krav, inden du får lov til at arbejde der.

Nogle lande stiller krav om supplerende uddannelse, før du må arbejde i det pågældende land. 

Få nedsat dit DSR-kontingent

Husk at melde adresseændring via DSR's hjemmeside samt ændre din medlemsstatus til 'passivt medlem', så du får nedsat dit kontingent i den periode, du er ude at rejse.

Din medlemsstatus skal dog kun ændres, hvis din arbejdsgiver er udenlandsk - dvs. at hvis du tager arbejde gennem et dansk vikarbureau, betragtes din ansættelse som dansk, og du skal forblive fuldt aktivt medlem af DSR.

Fagforening i udlandet
Du bør altid melde dig ind i det pågældende lands fagforening for at få råd og vejledning om den konkrete ansættelse og de gældende overenskomster og vilkår.

Praktiske forhold i forbindelse med rejsen

Uanset hvor du skal hen, er der en række forhold, du skal være opmærksom på både inden og efter rejsen. Herunder får du svar på af de dine spørgsmål.

Hvordan er du sikret?

Inden du får job som sygeplejersker i udlandet, er det er vigtigt at du undersøger hvordan du er stillet med arbejdsgiverforsikring, arbejdsskadeforsikring, din private forsikring og social forsikring.

Rejs til de nordiske lande

Se, hvordan du arbejder som sygeplejerske i Norge, Grønland, Sverige, Island, Finland og på Færøerne. De nordiske lande har indgået en række fælles aftaler på arbejdsmarkedsområdet, der gør det let at få autorisation som sygeplejerske.

På hjemmesiden Norden finder du en lang række nyttig information omkring det at arbejde og opholde sig i de nordiske lande. Derudover finder du links til nordiske jobdatabaser.

Ønsker du oplysninger om lokale løn- og ansættelsesvilkår, skal du altid tage kontakt til det pågældende lands sygeplejeforbund. International Council of Nurses (ICN) har en oversigt med sygeplejeforbund i hele verden.   

Som noget unikt har sygeplejerskeorganisationerne i de nordiske lande indgået et samarbejde, som sikrer gode vilkår og rådgivning om bl.a. løn, arbejdsvilkår, patientklager, arbejdsskader mv.

Vikarbureauer

Vær opmærksom på forskellen mellem vikarbureauer og rekrutteringsbureauer.

Et dansk vikarbureau giver sygeplejersker dansk ansættelse, og sender dig til udlandet for at arbejde. Du lønnes og ansættes efter danske vilkår og kan forblive aktivt medlem af DSR.

Et rekrutteringsbureau finder danske sygeplejersker og formidler kontakt, så sygeplejersken får ansættelse i udlandet. Du lønnes og ansættes efter pågældende lands regler.

Du kan få passivt medlemskab af DSR, og vi anbefaler, at du søger medlemskab af landets sygeplejerskeorganisation.

Se, hvilke vikarbureauer, DSR har indgået overenskomst med

Sygeplejerske i de nordiske lande

Læs om autorisation, sprogkrav og de forskellige sygeplejerskeorganisationer.

Rejs til USA og Canada

En del sygeplejersker tager årligt til USA og Canada for at arbejde. Se, hvad du skal være opmærksom på og ansøge om.

USA

De fleste stater i USA kræver, at udenlandsk uddannede sygeplejersker først består en bedømmelseseksamen - CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools) Qualifying Exam. Den består af både en faglig og en sproglig test. Efter at have bestået CGFNS-eksamen skal du søge autorisation i den stat, hvor du skal arbejde - hvilket kræver endnu en eksamen. Læs mere om CGFNS-eksamen.

Det kan også være nødvendigt at bestå den såkaldte TOEFL-sprogtest, som udbydes med jævne mellemrum i større byer i Danmark. TOEFL-testen er bl.a. beskrevet på Studieskolens hjemmeside.

Læs om arbejdsforhold og muligheder på American Nurses Association's hjemmeside: http://www.nursingworld.org/  

Du finder adresser og kontaktoplysninger til de amerikanske delstaternes autorisationsmyndigheder på www.ncsbn.org.

Canada

På Canadian Nursing Association's hjemmeside kan du læse mere om mulighederne for at arbejde i Canada.

Du finder adresser og kontaktoplysninger til provinsers og territoriers autorisationsmyndigheder her: www.cna-aiic.ca.

For at få en canadisk autorisation, skal du bestå en autorisationseksamen og også leve op til sprogkravene, som er fransk eller engelsk afhængigt af område.

Rejs til Australien

Australien er et stort land med mange muligheder for at arbejde som sygeplejersker. Du skal være opmærksom på, at det kan kræve flere måneders forberedelse.

Sprogkrav og autorisation

Afhængigt af hvilken region i Australien din rejse går til, kan der være forskellige sprog- og testkrav og krav til autorisation, som skal være opfyldt, inden du kan tage arbejde. Start derfor forberedelserne i god tid!  

Du skal søge autorisation via 'Nursing and Midwifery Bord og Australia'. Læs mere på www.nursingmidwiferyboard.gov.au

Læs også mere om det at arbejde i Australien på www.migration.wa.gov.au/

Rejs til de europæiske lande

Det er ofte nemt at komme til at arbejde som sygeplejerske i et EU-land, da der er fælles rammer for uddannelsesniveauet samt en række aftaler, der gør det lettere at tage arbejde.

EU-anerkendt uddannelse

Som EU-borger og sygeplejerske er du dækket af et direktiv (2018/55/EU/), der sikrer en anerkendelse af din uddannelse i alle EU-medlemslande. Som ved ethvert arbejdsophold i udlandet bør du dog altid kontakte det pågældende lands fagforbund. Se listen på ICN's hjemmeside.

Læs om dine rettigheder og muligheder som arbejdstager i EU i EU's brugervejledning, hvor der også sættes fokus på kvalifikationsniveau og krav i forbindelse med arbejde i udlandet.

Europæiske landes autorisationsmyndigheder

Du skal søge autorisation i det europæiske land, du ønsker at arbejde i. Når du ansøger, skal du normalt medsende kopi af eksamensbevis og attest på din autorisations gyldighed i Danmark, som du kan få ved at henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed. Europæiske landes autorisationsmyndigheder:

I Tyskland søges autorisationen hos sundhedsmyndighederne i den delstat, du skal arbejde i.

I Grækenland skal autorisation ligeledes søges i den region, du skal arbejde i.

Vær opmærksom på at Schweiz ikke er et EU-land. Derfor kan dit kvalifikationsniveau ikke nødvendigvis give adgang til samme arbejde på samme niveau som i de omkringliggende lande. Der er dog indgået en aftale (bilateral aftale juni 2002) mellem EU og Schweiz, der gør det lettere at få autorisation som sygeplejersker i Schweiz.

Humanitære organisationer

Sygeplejersker har gode muligheder for at blive udsendt for forskellige humanitære organisationer til forskellige destinationer og arbejdsopgaver.

Inden du rejser ud, bør du tjekke, om organisationen har indgået overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.

Du skal selv tage kontakt til den pågældende organisation og høre nærmere om muligheden for at arbejde igennem dem.

​Vi kan foreslå følgende organisationer:

Dansk Røde Kors

Læger Uden Grænser

Se også: 

DSR's overenskomster og humanitære organisationer

Webinar_job i udlandet

Job i udlandet

Går du med et ønske om at arbejde som sygeplejerske i udlandet? Webinaret giver information om hvordan du søger autorisation i udlandet, hvad du skal være opmærksom på og hvorfor det er en god idé at starte forberedelserne i god tid.

Du har, som sygeplejerske, mange muligheder for at arbejde i udlandet. At arbejde i udlandet for en kortere eller længere periode kan give dig personlig og faglig udvikling.

I webinaret kigger vi nærmere på:

  • De mange muligheder, der er, for at tage arbejde i udlandet.
  • Hvad du skal undersøge.
  • Hvorfor det er en god idé at starte forberedelserne i god tid
Ledige jobs for sygeplejersker
DSRs jobsite samler jobopslag fra alle hjørner af sygeplejerfaget – fra alle landsdele og af alle typer.
Søg i vores udvalg af ledige stillinger eller opret en jobagent og lad jobopslagene komme til dig.