Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vision og værdier

Vores vision for fremtidens Dansk Sygeplejeråd er ambitiøs. For at nå derhen, hvor vi gerne vil, har vi en række målsætninger, som hver især er et skridt på vejen til at indfri visionen. Visionen og værdigrundlaget er vedtaget i december 2020.

En nødvendig og vigtig vision

Dansk Sygeplejeråds vision er baseret på medlemmernes ønsker.

Visionen er et klart pejlemærke at styre og udvikle organisationen efter.

Visionen er det værktøj, der kan sikre, at vi fortsat har en stærk organisation, der hele tiden udvikler sygeplejefaget, fokuserer på medlemmernes ønsker og behov, og som sætter dagsordenen for en positiv samfundsudvikling.

En vision er et attråværdigt sigtepunkt ude i fremtiden. Derfor er visionen ambitiøs og kan kun realiseres på sigt.

Visionen skal have relevans for alle sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd skal kunne rumme alle sygeplejersker, så hvert medlem gennem hele sin sygeplejekarriere vil have klare fordele af at være medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygeplejeråds vision har derfor tre perspektiver:

  • Interessevaretagelse
  • Samfund
  • Fag

Dansk Sygeplejeråds vision: Sygeplejerske - for livet

Vi står stærkere sammen for livet som sygeplejerske

Vores fælles faglige udgangspunkt samler os. Vi samles om individuelle og kollektive udfordringer, der rammer os i livet som sygeplejerske, og vi støtter hinanden. Sammen er vi stærkere, når det gælder profession, arbejdsliv og løn.

Vi redder liv, forebygger sygdom og fremmer sundhed

Vores faglighed udvikler og bidrager til bedre sundhed for alle. Vi anvender vores viden for at forbedre kvalitet og prioriteringer overalt i sundhedsvæsenet.

Vi styrker vores faglighed og profession hele livet

Vores faglighed skal udvikles og styrkes gennem hele livet. Sammen sætter vi de højeste ambitioner for den enkelte sygeplejerske og sundhedsvæsenet.

Dansk Sygeplejeråds værdigrundlag

Visionen bygger på værdier, der har væsentlig betydning for medlemmerne. De værdier, der udgør det overordnede værdimæssige grundlag for Dansk Sygeplejeråd er:

Samlende

Vi forener alle sygeplejersker og ser styrker i mangfoldighed. Vi arbejder målrettet og aktivt for, at alle landets sygeplejersker, ledere og sygeplejestuderende er med i fællesskabet.

Handlekraftige

Vi går forrest i udviklingen af sundhedsvæsenet og øger respekten for det at være sygeplejerske. Vi gør det i et stærkt fællesskab, hvor vi har modet til at finde innovative og bæredygtige løsninger for samfund og sundhedsvæsen.

Dagsordensættende

Vores fokus er at forbedre vilkårene for alle sygeplejersker i Danmark. Også for dem, der ikke er medlemmer endnu. Vi går forrest og er tydelige, markante og fokuserede på vores sager lokalt og centralt.

Nærværende

Vi udvikler relationen til alle vores medlemmer og er opsøgende og nysgerrige. Vi opsøger medlemmernes viden og stemme, kender deres behov og er tilgængelige der, hvor de er. Sådan kæmper vi bedst deres sag.