Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Årshjul 

Årshjulet giver dig overblik over landsbestyrelsens møder og øvrige aktiviteter gennem året.

Ulige år

Februar
Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.

Maj
Der er kandidatopstillingsfrist til Seniorsammenslutningens bestyrelsesvalg den 1. maj. Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.

Juni / Juli
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Generalforsamlingen bekendtgøres i Sygeplejersken og på Seniorsammenslutningens hjemmeside. Samtidig bekendtgøres dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget senest 4 uger før generalforsamlingen.

Der afholdes valg til landsbestyrelsen. Valget finder sted i kredsene. Der vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant i hver kreds svarende til DSR’s struktur.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget og senest 1 måned før generalforsamlingen.

August
Der afholdes landsmøde og generalforsamling. På generalforsamlingen offentliggøres resultatet af bestyrelsesvalget, og bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen.

September
Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen. November Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.


Lige år

Februar
Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.

Marts
Der afholdes valg til kontaktudvalgene i foråret. (Der vælges kontaktudvalgsmedlemmer svarende til DSR’s gamle valgkredse).

Maj
Møde mellem kontaktudvalgenes formænd og landsbestyrelsen.

Juni / Juli
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Generalforsamlingen bekendtgøres i Sygeplejersken og på Seniorsammenslutningens hjemmeside. Samtidig bekendtgøres dagsorden for generalforsamlingen. Årshjul Seniorsammenslutningen 2 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget senest 4 uger før generalforsamlingen.

August
Der afholdes landsmøde og generalforsamling.

September
Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.

November
Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.

Maj
Der er kandidatopstillingsfrist til Seniorsammenslutningens bestyrelsesvalg den 1. maj. Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.

Juni / Juli
Der indkaldes til generalforsamling med mindst 6 ugers varsel. Generalforsamlingen bekendtgøres i Sygeplejersken og på Seniorsammenslutningens hjemmeside. Samtidig bekendtgøres dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget senest 4 uger før generalforsamlingen.

Der afholdes valg til landsbestyrelsen. Valget finder sted i kredsene. Der vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant i hver kreds svarende til DSR’s struktur.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget og senest 1 måned før generalforsamlingen.

August
Der afholdes landsmøde og generalforsamling. På generalforsamlingen offentliggøres resultatet af bestyrelsesvalget, og bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen.

September
Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen. November Bestyrelsesmøde i landsbestyrelsen.