Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Formål, vedtægter og pejlemærker

Her kan du læse mere om Seniorsammenslutningens formål, vedtægter og de 4 pejlemærker

Formål

At arbejde for fremme af fælles faglige og organisatoriske interesser for seniorsygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd.
At foreslå, medvirke ved og foretage undersøgelser/projekter inden for social-og sundhedsvæsenet, hvor seniorsygeplejerskers viden og erfaringer kan være befordrende for kortlægning og udfald af undersøgelsen/projektet.
At tage initiativ til og tilrettelægge kurser, møder og andre aktiviteter for Seniorsammenslutningens medlemmer på lands- og kredsplan.

Vedtægter

Vedtægterne for Seniorsammenslutningen i Dansk Sygeplejeråd er godkendt af Dansk Sygeplejeråd den 12.6.1991 og ændret i oktober 1994, oktober 2000, november 2003, august 2005, august 2008, august 2010, november 2014, oktober 2019 samt august 2021.

Vedtægterne er udformet således, at Seniorsammenslutningens generalforsamling kan foretage en række tilretninger selvstændigt, i overensstemmelse med medlemmernes ønsker. Disse muligheder for selvstændig tilretning er nærmere specificeret i § 9, stk. 2 vedtægtsændringer.

Øvrige ønsker om vedtægtsændringer skal forinden ikrafttrædelse godkendes af Dansk Sygeplejeråd, som bl.a. sikrer at Seniorsammenslutningens vedtægter er i overensstemmelse med Dansk Sygeplejeråds love.

Du kan læse Seniorsammenslutningens vedtægter her: Vedtægter 2021

Seniorsammenslutningens 4 pejlemærker


Da den nuværende Landsbestyrelse tiltrådte i august 2019 blev de tidligere visioner evalueret og fundet opfyldt.

Derfor har Landsbestyrelsen i marts 2021 i stedet udarbejdet nedenstående fire pejlemærker, som dækker de emner, der arbejdes med. Pejlemærkerne blev forevist på Seniorsammenslutningens generalforsamling i august 2020.

Pejlemærkerne vil blive evalueret når den nyvalgte Landsbestyrelse tiltræder i august 2021 og efterfølgende forevist på sammenslutningens generalforsamling i 2021.

De 4 pejlemærker er:

  • Synlighed og kommunikation – medlemmer – kontaktudvalg – bestyrelse
  • De nye vedtægter – Hvad betyder de for os og for medlemmerne
  • Valg til bestyrelsen – tilgængelighed – synlighed – ansvarlighed
  • Den ”nye generation” – hvordan fanger vi dem