Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Officielle dokumenter

Her kan du finde: Referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referater fra generalforsamlinger, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2023
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 2. august.
Du kan læse den mundtlige beretning her:

Mundtlig beretning GF 2023

Du kan læse referat fra generalforsamlingen her: 

SESAM Generalforsamling d. 2. august 2023 - REFERAT

2022
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 17. august.
Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her:
Referat generalforsamling SESAM d. 17. august 2022

2021
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 11. august.
Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her:
Referat generalforsamling SESAM d. 11. august 2021

2020
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 5. august.
Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her:
Referat generalforsamling SESAM d. 5. august 2020

Bestyrelsens møder

2023

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 18.-19. september 2023: Du kan se referatet her.

Landsbestyrelsen og kontaktudvalgsmedlemmer i kredse afholdt møde d. 13. juni 2023. Du kan læse referatet her: Referat fra møde mellem kontaktudv. og Landsbestyrelsen d. 13. juni 2023

 

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 15.-16. maj 2023. Du kan se referatet her.


Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 20.-21. februar 2023.
Du kan læse referatet her:
Referat - Landbestyrelsen 20.-21. februar 2023

2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 14.-15. november 2022. Du kan læse referatet her:
Referat Landsbestyrelsesmøde 14.-15. november 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 12.-13. september 2022. Du kan læse referatet her:
Referat Landsbestyrelsesmøde d.12.-13. september 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 16.-17. maj 2022.
Du kan læse referatet her:
Referat bestyrelsesmøde 16.-17. maj 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 21.-22. februar 2022. Du kan læse dagsorden for mødet her:
Dagsorden bestyrelsesmøde 21.-22. februar 2022

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21.-22. februar 2022 er ikke udkommet pga. sygdom og kan ikke genskabes.

2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 22.-23. november.
Du kan læse referatet her:
Referat bestyrelsesmøde 22.-23. november 2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d.17.-18. maj.
Du kan læse referatet her:
Referat bestyrelsesmøde 17.-18. maj 2021

Landsbestyrelsen afholdt møde d. 15.-16. marts.
Du kan læse referatet her:
Referat bestyrelsesmøde 15.-16. marts 2021

Møder mellem landsbestyrelsen og repræsentanter fra kontaktudvalgene

2022
Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene d. 31. maj 2022.
Du kan læse referatet her:
Referat fra Fredericiamøde den 31. maj 2022

2021
Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene d. 5. oktober 2021.
Du kan læse referatet her:
Referat fra Fredericiamøde den 5. oktober 2021

Udtalelse: Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.

  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.

  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.

  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.

  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.

  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.

  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.

  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.

  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen her: Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet