Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Officielle dokumenter

Her kan du finde: Referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referater fra generalforsamlinger, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2023
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 2. august.
Du kan læse den mundtlige beretning her:

Seniorsammenslutningen forretningsorden

Mundtlig beretning GF 2023

SESAM 2022 regnskab

Du kan læse referat fra generalforsamlingen her: 

SESAM Generalforsamling d. 2. august 2023 - REFERAT

2022
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 17. august.
Referat generalforsamling SESAM d. 17. august 2022

2021
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 11. august.
Referat generalforsamling SESAM d. 11. august 2021

2020
Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 5. august.
Referat generalforsamling SESAM d. 5. august 2020

Bestyrelsens møder

2024

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 13.-14. maj.

REFERAT_Landsbestyrelsesmøde d. 13.-14. maj 2024

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 26.-27. februar.

REFERAT Landsbestyrelsesmøde 26.-27. februar 2024

2023

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 13.-14. november.

Landsbestyrelsesmøde 13.-14. november 2023_REFERAT

 

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 12.-13. oktober.

Landsbestyrelsesmøde 12.-13. oktober 2023_REFERAT

 

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 18.-19. september 2023.

Landsbestyrelsesmøde 18.-19. september 2023_REFERAT

 

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 15.-16. maj 2023.

Landsbestyrelsesmøde 15.-16. maj 2023_REFERAT

 

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 20.-21. februar 2023.
Referat - Landbestyrelsen 20.-21. februar 2023

2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 14.-15. november 2022.
Referat Landsbestyrelsesmøde 14.-15. november 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 12.-13. september 2022. 
Referat Landsbestyrelsesmøde d.12.-13. september 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 16.-17. maj 2022.
Referat bestyrelsesmøde 16.-17. maj 2022

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 21.-22. februar 2022.
Dagsorden bestyrelsesmøde 21.-22. februar 2022
(Referatet fra bestyrelsesmødet d. 21.-22. februar 2022 er ikke udkommet pga. sygdom og kan ikke genskabes)

2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d. 22.-23. november.
Referat bestyrelsesmøde 22.-23. november 2021

Landsbestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde d.17.-18. maj.
Referat bestyrelsesmøde 17.-18. maj 2021

Landsbestyrelsen afholdt møde d. 15.-16. marts.
Referat bestyrelsesmøde 15.-16. marts 2021

Møder mellem landsbestyrelsen og repræsentanter fra kontaktudvalgene

2024

Kontaktudvalgsmedlemmer, landsbestyrelsen og DSR afholdt temadag d. 30. april 2024.

Kontaktudvalg, landsbestyrelse og DSR - Temadag d. 30. april 2024

 

2023

Landsbestyrelsen og kontaktudvalgsmedlemmer i kredse afholdt møde d. 13. juni 2023.

Referat fra møde mellem kontaktudv. og Landsbestyrelsen d. 13. juni 2023

 

2022
Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene d. 31. maj 2022.
Referat fra Fredericiamøde den 31. maj 2022

2021
Landsbestyrelsen holdt møde med repræsentanter fra kontaktudvalgene d. 5. oktober 2021.
Referat fra Fredericiamøde den 5. oktober 2021

Udtalelse: Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.

  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.

  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.

  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.

  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.

  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.

  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.

  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.

  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen her: Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet