Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Landsbestyrelsen og forretningsudvalget

SLS bliver ledet af de sygeplejestuderende, der er valgt til SLS’ forretningsudvalg og som regionskoordinatorer. Sammen udgør de to organer Landsbestyrelsen.

Landsbestyrelsesmedlemmerne i SLS 2023-2024

Foto:

Charlotte de la Fuente

Forretningsudvalget og regionskoordinatorerne udgør landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen er Sygeplejestuderendes Landssammenslutnings ledelse i perioden mellem årsmøderne. Landsbestyrelsen består af op til 19 medlemmer, der er valgt på to forskellige måder:

  • Forretningsudvalget, dvs. forperson, næstforperson og op til fire menige forretningsudvalgsmedlemmer, er valgt på årsmødet af delegerede fra de 23 afdelinger.

  • Regionskoordinatorerne er valgt af deres respektive regionsbestyrelser. Antallet af regionskoordinatorer afhænger af antallet af uddannelsessteder i hver region.

Forretningsudvalgets opgaver

Mellem landsbestyrelsesmøderne er det forretningsudvalget (FU), der til daglig leder SLS-organisationen.

Forperson og næstforperson er en del af FU og arbejder fuldtid med opgaven.

FU tilrettelægger arbejdet i landsbestyrelsen og koordinerer indsatser internt i SLS. FU mødes cirka hver 14. dag.

Landsbestyrelsens opgaver

Landsbestyrelsen prioriterer og koordinerer de indsatser, som årsmødet vedtager. Årsmødet er der, hvor dine medstuderende fra den lokale afdeling mødes med Landsbestyrelsen og beslutter, hvad SLS skal arbejde med frem til det næste årsmøde ca. et år senere.

Landsbestyrelsen har også ansvar for SLS' økonomi og for at sikre sammenhæng mellem de lokale, regionale og nationale arbejdsopgaver. Landsbestyrelsen mødes 4-6 gange om året.

Landsbestyrelsens forretningsorden

Senest ændret d. 4. november 2023.

SLS i Dansk Sygeplejeråds kongres

SLS har seks pladser i Dansk Sygeplejeråds kongres.

Forpersonen for SLS er medlem af kongressen via sin plads i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, og derudover vælger SLS selv fem repræsentanter og 6 suppleanter.

SLS' 6 delegerede i Dansk Sygeplejeråds kongres er:

  • Trine Løvenskjold Nielsen
  • Lucas Otterstrøm Hyttel
  • Nicolaj Laue Juhl
  • Mathilde Nørtoft Laursen
  • Magnus Omø Johansen
  • Kristian Detlef Kjær-Petersen

Find alt om DSR's kongres.

Landsbestyrelsesmøder

Møderne i landsbestyrelsen er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer af SLS. Læs mere under de aktuelle indkaldelser. Referaterne fremgår også herunder i takt med, at de bliver klar.

Landsbestyrelsens medlemmer

Landsbestyrelsesmedlemmer består af medlemmerne af Forretningsudvalget (FU) og regionskoordinatorerne. Ønsker du at komme i kontakt med landsbestyrelsen, henvises til forretningsudvalget (FU). Landsbestyrelsen er valgt et år ad gangen - fra 1. juli til 30. juni året efter.