Ældre patienter lider, når obstipation er tabu

Risikoen for obstipation er især udbredt hos ældre medicinske patienter både før, under og efter indlæggelse. Forskningen er sparsom, og både patienter og personale overser ofte tilstanden. Det kan komplicere samarbejdet om den egentlige diagnose og føre til flere indlæggelsesdage og genindlæggelser. I yderste konsekvens kan det være livstruende for patienten.

Mellem en halv og en hel million danskere lider jævnligt af obstipation, hvilket salget af afføringsmidler vidner om. Alene i 2014 blev der solgt for over 175 mio. kr. laksantia i Danmark. Obstipation ses 2-3 gange hyppigere hos kvinder end hos mænd, og risikoen stiger med alderen. Personer over 65 år har således omkring 30-40 pct. øget risiko for at udvikle tilstanden. Det skyldes bl.a. sygdom, medicin og de livsstilsændringer, der følger med alderen, f.eks. nedsat aktivitet og væskeindtagelse og mere fiberfattig kost (4). Ét studie har f.eks. vist, at 33,5 pct. af de 60-101-årige lider af obstipation (1). Det stemmer godt overens med en undersøgelse, som blev gennemført på Gentofte Hospital i 2012. Her spurgte man systematisk ind til emnet hos 373 akut indlagte medicinske patienter med en gennemsnitsalder på næsten 70 år. 39 pct. angav, at de allerede havde symptomer på forstoppelse ved indlæggelsen, mens 43 pct., som var indlagt i tre dage eller flere, udviklede tegn på obstipation under indlæggelsen (5). 

Trods den store forekomst findes der dog ikke meget forskning under overskriften ”ældre medicinske patienter og obstipation.” Det fortæller sygeplejerske, lektor og master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling Nina Tvistholm, Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol.

”Der findes en del forskning om obstipation hos kirurgiske patienter og cancerpatienter. Det er et velkendt og anerkendt problem her, og faktisk også hos børn. Men forstoppelse og årsagerne hertil er hidtil kun udforsket sparsomt hos ældre medicinske patienter,” fortæller hun.

Sygeplejersker spiller vigtig rolle

Da Nina Tvistholm sammen med kollegaen Lene Munch i 2014 fik nogle forskningsmidler på Professionshøjskolen Metropol, kom de ret hurtigt frem til, at de netop ville kigge nærmere på obstipation hos den ældre medicinske patient.

”Vi lagde nogle følere ud hos både undervisere og sygeplejestuderende, og det viste sig, at mødet med obstiperede medicinske patienter fyldte rigtig meget for de studerende, som syntes, de var svære at håndtere,” forklarer Nina Tvistholm. 

Som leder af projektet ”Obstipation hos den ældre medicinske patient – et patientperspektiv på forebyggelse og behandling” har Nina Tvistholm været med til at udarbejde et systematisk review af både kvantitative og kvalitative forskningsartikler på området samt en række kvalitative interviews med obstiperede ældre medicinske patienter. Det er beskrevet i to artikler ”Constipation is casting a shadow over everyday life – a systematic review on older people’s experiences of living with constipation” (1) samt ”Living with constipation – older people’s experiences and strategies with constipation before and during hospitalization” (2).

”I reviewet fandt vi kun ni artikler i alt, og ingen af dem var danske, så det er vigtigt, at der kommer mere forskning om forebyggelse og behandling af obstipation hos ældre medicinske patienter. En ting er at leve med tilstanden og de gener, den giver. Men det tyder også på, at obstipation kan være så stor en belastning, at patienterne ikke kan samarbejde om det, de er indlagt for. Ubehaget og smerterne kan være så store, at det tager fokus fra samarbejdet om den egentlige sygdom,” siger Nina Tvistholm og uddyber: 

”Det kan igen resultere i længere rehabiliteringstid og flere indlæggelsesdage, og det tyder også på, at risikoen for genindlæggelse stiger. Mange bliver netop genindlagt pga. obstipation, som i yderste konsekvens kan give så svære komplikationer, at det kan blive livstruende. Obstipation kan og skal forebygges og behandles. Det er dyrt både menneskeligt og samfundsøkonomisk at lade være. Og her viser vores forskning, at sygeplejersker kan spille en vigtig rolle, især i forhold til at inddrage patienternes egne oplevelser og handlestrategier. Vores undersøgelse viser, at patienterne ikke selv tager initiativ til at tale om emnet. Og oplever de, at sygeplejerskerne ikke spørger ind til det, tror patienterne ikke, at det er relevant at tale om,” siger hun. 

Læs også i dette tema:

 

Emneord: 
Mave-tarm-system
Tarm