Telemedicin skal være frivillig

I Horsens har videokonsultationer afløst personlige møder for patienter med hjerteinsufficiens. Nogle patienter er med på idéen, og for dem er telemedicin et redskab til at leve optimalt med deres sygdom. Andre foretrækker den personlige kontakt eller en kombination af ny teknologi og fremmøde. Derfor bør telemedicin være frivillig, siger sygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard.

​Han kører bilen ind til siden et sted på Djursland. Han er sælger og ude på kundebesøg, men nu skal han til konsultation med Hospitalsenhed Horsens via video på en tablet. På hjerteklinikken har sygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard forinden kigget mandens målinger igennem og dannet sig et indtryk af, hvordan det står til. Så nu er de begge klar til en god dialog.

Telemed_4Jeg oplever, at navnlig yngre mænd føler sig mere inddraget, fordi de selv laver målingerne og kan se kurverne på deres tablet. Foto: Søren Holm.

”For den mand betyder telemedicin, at han kan passe sit arbejde, samtidig med at han får sine konsultationer. Det er der mange erhvervsaktive, der gerne vil. De vil gerne have den frihed, som det giver ikke at være bundet til at møde op på hospitalet,” siger Berit Falkesgaard Nørgaard, som er specialesygeplejerske på hjerteklinikken, hvor foreløbig 28 patienter med hjerteinsufficiens er med i det telemedicinske projekt ”Horsens på forkant med sundhed”.

Da Berit Falkesgaard Nørgaard har adgang til patienternes målinger mellem konsultationerne, er telemedicin også med til at optimere behandlingen i de perioder. Det oplevede hun, da målinger fra en ældre mand pludselig viste lavt blodtryk og høj puls. Hun fik ham kaldt ind på hospitalet, hvor han fik konstateret atrieflimren og blev stabiliseret.

Trygt at måle selv
Projektet er et randomiseret studie. 28 hjertepatienter er med. 15 af dem er tilfældigt udvalgt til at have udstyr derhjemme, og resten modtager gængs behandling. Et par gange om ugen måler de 15 patienter selv blodtryk, puls og vægt og overfører data til et såkaldt ”hot spot”, en server, som borgere, læger og sygeplejersker på hospitalet har adgang til. Ca. hver tredje uge har de en videokonsultation med hospitalet.

”Jeg oplever, at navnlig yngre mænd føler sig mere inddraget, fordi de selv laver målingerne og kan se kurverne på deres tablet. Hjertepatienterne kan man have behov for selvkontrol, og de bruger målingerne som et redskab til at vurdere, om deres helbred er stabilt. De stærke patienter med stor compliance er rigtig glade for telemedicin,” siger Berit Falkesgaard Nørgaard.
Andre patienter – ca. halvdelen – takker nej til ny teknologi.

Horsens på forkant med sundhed

”Horsens på forkant med sundhed” er et samarbejde mellem Hospitalsenheden Horsens, Horsens Kommune, Apotekerforeningen, praktiserende læger, Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen. Projektet har udviklet en telemedicinsk platform ”Sundhedshotspottet”, som registrerer borgernes målinger og giver forskellige muligheder for kommunikation mellem borgere og sundhedsprofessionelle. I alt 550 borgere kan deltage, hvis de har en kronisk sygdom som apopleksi, sukkersyge, hjertesvigt eller lungesygdommen KOL. Desuden vil en gruppe ældre, medicinske patienter blive inkluderet. Projektet løber i tre år til 2015. En ph.d.-studerende på Syddansk Universitet undersøger samfundsøkonomien.

”De siger: ”Det med computer er ikke lige mig. Jeg vil rigtig gerne herind og tale med dig”. Det spiller måske også ind, at hjerteinsufficiens er en alvorlig diagnose, og at de borgere, som er med i projektet, bor tæt på hospitalet,” siger sygeplejersken. Hun mener, det bør være frivilligt at deltage i telemedicinske løsninger, og at man med fordel kan tilbyde nogle patienter en kombination af telekonsultationer og fremmøde. 
 
Nye måder at ”læse” patienten på
Sygeplejefagligt skal man være opmærksom på, at der kan gå kommunikation tabt, når man ikke er ude i venteværelset og hente patienten. ”Undervejs til kontoret, når jeg lige at lægge mærke til, om de f.eks. er klamt-svedende eller har åndenød. Jeg når også at tænke over, hvilket blik de sender mig. Det er klart min udfordring med telemedicin, at jeg skal finde nye måder at ”læse” patienterne på. Men det kan godt lade sig gøre, og når telemedicin er fremtiden, så må mit job være at sige: Hvordan får vi mest muligt ud af det?”

Efter et år med kontroller på hospitalet overgår patienterne typisk til videre forløb hos deres egen læge. Der er fortsat mulighed for at benytte telemedicin, hvis læge og patient er interesserede.

Temaet om telemedicin består af disse artikler:

Indledning: Telemedicinen er klar, men hvad med pengene og personalet? side 30

I et vadested side 32

Telemedicin får alle til at oppe sig side 34

Telemedicin knækker kurven side 36

Emneord: