Arbejdsmiljøet skal styrkes

Sygeplejersker mærker på egen krop, at sundhedsvæsenet er under pres. Arbejdsmiljøet er truet, og det kalder på handling. Det stod klart efter temadebatdagen og behandlingen af flere beslutningsforslag om arbejdsmiljø på årets kongres.

Fra kongressens talerstol føg det med eksempler på, at arbejdsmiljøet er presset. Hjemmesygeplejersker får et stigende antal opgaver, krav til her og nu-prioriteringer og et stigende antal medarbejdere pr. leder presser arbejdsmiljøet. Flere harcelerede mod, at der i stillingsopslag efterlyses robuste medarbejdere, og at arbejdsgiverne leder efter personale, der er omstillingsparat. 

”Hvad med dem, der ikke er robuste? Og hvornår ved jeg, om jeg er robust nok? Jeg fristes til at spørge: Hvad er der galt med den arbejdsplads?” spurgte Kirsten Rask fra Kreds Sjælland under en af temadebatterne.

Fokus på organisation frem for individ

Hovedbestyrelsens forslag om at sætte rammerne for Dansk Sygeplejeråds arbejde med arbejdsmiljø mødte stor opbakning. Fokus skal væk fra individet, og der skal i stedet arbejdes på at skabe robuste og bæredygtige organisationer.

”Hvis sygeplejerskerne skal levere den kvalitet i behandlingen, som samfundet kræver, så skal vi løse problemerne med dårligt arbejdsmiljø på organisationsniveau. Derfor vil Dansk Sygeplejeråd de næste to år have fokus på initiativer, der kan styrke den organisatoriske robusthed på sygeplejerskernes arbejdspladser,” sagde Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd. 

Kongressen vedtog også, at Dansk Sygeplejeråd skal have stress som indsatsområde i den kommende kongresperiode. Hjælp til stressramte sygeplejersker og lighed i tilbud skal veje tungt. Forslaget blev motiveret af Dorthe Reib på vegne af Kreds Syddanmark:

”Hvorfor er det sådan, at man ikke som stressramt får samme hjælp overalt i landet? Hvorfor tilbydes der forskellige indsatser i forskellige kredse? Det er et område, hvor vi kan gøre det bedre,” lød det fra Dorthe Reib på talerstolen.

Holdninger til arbejdsmiljø

Dansk Sygeplejeråd skal også udarbejde et holdningspapir, der beskriver et sæt holdninger til sygeplejerskers arbejdsmiljø.

”Alle vinder, når sygeplejersker har et godt arbejdsmiljø – både medarbejdere, ledere, borgere, patienter, sundhedsvæsenet og samfundet,” fremførte Susanne Kjærsgaard Lindberg på vegne af Kreds Midtjylland.

Hun pegede på, at det er nødvendigt at handle, hvis arbejdsmiljøet skal blive bedre: ”Vi mener, at arbejdsmiljøet er skabt af mennesker, og at det kan ændres af mennesker,” påpegede hun.

I debatten var der enighed om, at det er vigtigt, at holdningspapiret bliver brugt aktivt, som både medlemmer, tillidsvalgte og politikere skal være med til at udarbejde. 

Læs også:

Bladet blev taget fra munden

Organisationen skal udvikles

Emneord: 
Sundhedsvæsen