Organisationen skal udvikles

Nyt projekt skal over det næste år udvikle Dansk Sygeplejeråd, besluttede kongressen. Det kommer til at ske med bred inddragelse af hele organisationen.

Dansk Sygeplejeråd skal som organisation i løbet af det næste års tid gennemgå et større udviklingsprojekt. Det skal bl.a. føre til, at Dansk Sygeplejeråd går nye veje for at gøre sin indflydelse gældende og præge udviklingen i retning af et bæredygtigt og sammenhængende sundhedsvæsen. Og det vil også blive en del af projektet at se på, om Dansk Sygeplejeråd selv udnytter sine ressourcer bæredygtigt.

Resultatet skal præsenteres på en ekstraordinær kongres i god tid før valget til kredsbestyrelserne og Lederforeningen i efteråret 2017. 

Gå nye veje

Alle dele af organisationen skal inddrages i arbejdet. Det gælder også de medlemmer, som ikke til daglig er aktive i organisationen, fastslår formand Grete Christensen.

”Nu handler det om, at vi på alle planer får udviklet organisationen, så vi får udnyttet alle de potentialer, der gerne vil spille med,” siger Grete Christensen og fortsætter:

”Vi skal ikke bare tænke traditionelt. Vi skal gå nye veje, hvor vi får involveret de mange græsrødder, vi ved, der er. Også dem, som ikke lige ønsker at være med i bestyrelsesarbejde, men som måske gerne vil gøre en ekstra indsats i et halvt år eller lignende.”

Hurtigt arbejde fordres

Projektudvikling af organisationen blev resultatet af en længerevarende drøftelse på kongressen, som tog sit udgangspunkt i et forslag fra medlemmer i Kreds Sjælland, der efterlyste fornyelse på flere punkter. For at sikre tid til et grundigt og bredt inddragende udviklingsarbejde, hvor alle aspekter kan ses i en sammenhæng, foreslog hovedbestyrelsen i stedet at iværksætte det etårige udviklingsprojekt. Og dette forslag fik kongressens støtte.

Hovedbestyrelsen skal nu hurtigst muligt i gang med at lave kommissorium og planer for projektet – og det sker efter planen allerede på næste hovedbestyrelsesmøde, som holdes inden sommerferien.

Vedtagelsen af udviklingsprojektet førte i øvrigt til, at en række forslag om ændringer af Dansk Sygeplejeråds demokratiske strukturer – valgkredse, mandatfordeling og repræsentation i diverse bestyrelser – blev trukket i forventning om, at også disse emner vil blive inddraget i det forestående udviklingsarbejde. 

Læs også:

Bladet blev taget fra munden

Arbejdsmiljøet skal styrkes

Emneord: 
Sundhedsvæsen