Vi kender alle en …

Under seks overskrifter kommer Dansk Sygeplejeråd i sit nye udspil ”Vi kender alle en …” med en række anbefalinger til politikerne til, hvordan psykiatrien kan styrkes.

1. Mere personcentreret pleje og behandling

 • Patient- og pårørendeinddragelse bliver en tværgående indsats i en kommende psykiatriplan.
 • Der afsættes midler til mindre og mere specialiserede botilbud med en bred sammensætning af kompetencer.
 • Der afsættes ressourcer til forskning og udviklingsarbejde inden for psykiatrisk sygepleje.

2. Psykiatrien har brug for ressourcer og hensigtsmæssig styring

 • Et tilstrækkeligt antal sengepladser skal sikre, at incitamentet for udskrivelse har fokus på, om der er væsentlig bedring i patientens tilstand.

   

 • Ressourcer til bedre normeringer og tid til opbygning af de nære relationer og en helhedsorienteret indsats på patientens præmisser.
 • Ydelsesstyringen i psykiatrien skal erstattes med værdibaseret styring.

3. Bedre sammenhæng skal løfte kvaliteten

 • Patienterne skal sikres et helhedsorienteret forløb, hvor det altid er muligt at få kontakt til en sundhedsprofessionel, f.eks. en forløbskoordinerende sygeplejerske.
 • Kvalificeret behandling af misbrug skal kunne iværksættes i alle sektorer.

4. Psykiatrien savner en strategi for kompetence og uddannelse

 • Flere sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje.
 • Der skal introduceres avancerede kliniske sygeplejersker med udvidede kompetencer og beføjelser i regional psykiatri.
 • Alle kommuner skal have ansat sygeplejersker med en specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje, så hjemmesygeplejen og plejecentrene også har de rette faglige kompetencer.

5. Danskernes mentale sundhed skal styrkes med en samlet indsats

 • Brug for en samlet plan for forebyggelse og tidlig opsporing af psykisk sårbarhed.
 • Alle kommuner skal have tilbud til børn, forældre og familier, som er ramt af psykisk sårbarhed, eksempelvis gennem intensive sundhedsplejeforløb.
 • Forskning i mental sundhed og langtidsforløbsstudier, som fokuserer på forebyggelse og tværfagligt samarbejde i hele psykiatrien.

6. Opgør med stigmatisering og negativ sprogbrug

 • Der skal udvikles et fælles værdigrundlag for psykiatrien på tværs af regioner og kommuner, der bliver det styrende grundlag for indsatserne for alle mennesker med psykisk sygdom.
 • Der bør iværksættes en særskilt informationsindsats om psykisk sygdom på skoler, arbejdspladser og i foreningslivet, som kan gøre op med stigmatiseringen af mennesker med psykisk sygdom gennem kampagner som "En af os".
 • Rekruttering og fastholdelse i psykiatrien skal styrkes ved at sikre karriere-, forsknings- og faglige udviklingsmuligheder.

 

Læs også: