Prestige og indflydelse giver mindre sygefravær

Placeringen i hierarkiet på en arbejdsplads er afgørende for sygefraværet. Jo højere indflydelse og prestige, man har på sit arbejde, jo lavere er ens fravær. Sygeplejerskers sygefravær er på højde med andre professionsbachelorers.

Ingen skal forvente, at sygeplejerskers fravær bliver halveret og kommer på niveau med akademikere eller læger i det offentlige. Det siger arbejdsmiljøforsker og sygeplejerske Christina Stapelfeldt fra DEFACTUM, en forskningsenhed i Region Midtjylland. Der er nemlig i Danmark en hårdnakket sammenhæng mellem indplaceringen i hierarkiet og fravær. Jo mere prestige og indflydelse, desto mindre fravær. Og både når det gælder prestige og indflydelse ligger sygeplejersker lavere på skalaen end f.eks. læger. 

”Sygeplejen er et arbejdsområde, som i den grad har været præget af stigende effektivisering lige så længe, jeg kan huske. Jeg har ikke mødt nogen sygeplejerske, som ikke spurter af sted hver eneste dag. Nogle når hverken toiletbesøg eller frokost. Set i det lys er sygefraværet ikke specielt højt. Lægerne har også travlt, men de har højere prestige og mere selvstændighed og kontrol i arbejdet,” siger hun. 

Helt i tråd med den analyse har sosu-assistenter og sygehusportører større sygefravær end sygeplejersker. Andre professionsuddannede som ergoterapeuter ligger på ca. samme niveau.

Privatansatte er mindre syge    

Det er i øvrigt ikke relevant at slå sygeplejersker og andre offentligt ansatte oven i hovedet med statistikken over sygdom på det private arbejdsmarked. Heller ikke selv om fraværet i det private gennemsnitligt er ca. halvt så højt som i regioner og kommuner. 

”Men hvis du justerer for køn og alder og andre relevante forhold, er sygefravær i det offentlig det samme som i det private,” siger Christina Stapelfeldt og forklarer, at der er flere yngre og flere mænd på det private arbejdsmarked, og at disse grupper er mindre ramt af sygefravær. 

Desuden er der i det offentlige mange, der arbejder med mennesker, og det præger fraværet. Man kan ikke møde småsyg op og risikere at smitte børn, syge og ældre.

Hjælp langtidssyge i gang igen  

Selvfølgelig er der alligevel gode grunde til, at det offentlige arbejder på at nedbringe sygefraværet, påpeger Christina Stapelfeldt. Mest vil der være at hente ved at nedbringe det langvarige sygefravær. 20 pct. af de sygemeldte står for 80 pct. af fraværet. Det er mennesker, der er regulært og alvorligt syge. Når de er raske nok til at komme i gang igen, er det vigtigt, at arbejdspladserne er åbne for at sluse dem ind via fleksible ansættelser, på deltid eller i job med begrænset belastning, siger Christina Stapelfeldt. 

Læs også: