Sygefraværet har bidt sig fast

”Jeg er syg i dag.” Den melding giver menige sygeplejersker deres arbejdsplads 13 dage om året i gennemsnit, og fraværet har i årevis ligget stabilt højt. En del af fraværet skyldes et presset arbejdsmiljø, og det kan der heldigvis gøres noget ved.

Når arbejdsmiljøet skranter, gør medarbejderne det også. Det er virkeligheden – også for sygeplejersker. De seneste fem år har basissygeplejerskers sygefravær bidt sig fast på et uændret niveau på omkring 13 kalenderdage. Det niveau har været uændret de sidste fem år, viser tal fra regioner og kommuner over fravær, der skyldes egen sygdom – dvs. ikke arbejdsskader, barsel og graviditet. 

Fra forskningen og sygeplejerskerne selv ved vi, at der er en klar sammenhæng mellem omfanget af sygemeldinger og dårlig trivsel og mangel på kvalitet på jobbet.  

2017-9-sygefravaer-tabelFaktisk skyldes en fjerdedel af fraværet blandt sygeplejersker i basis- og specialestillinger helt eller delvist arbejdsmiljøet, fortæller de selv i en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd, baseret på en spørgeundersøgelse fra 2015.

Der er stor forskel fra speciale til speciale. Værst ser det ud for sygeplejersker, der arbejder på plejehjem og i hjemmesygeplejen. De oplyser, at op mod 39 pct. af fraværet det seneste år helt eller delvist skyldes arbejdsbetingelserne. Akutmodtagelser, kirurgiske, medicinske og psykiatriske afdelinger har også særligt højt fravær pga. arbejdsmiljøet.

Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og fravær. Fraværet stiger ifølge sygeplejerskerne ved en stor arbejdsmængde, et højt arbejdstempo, og når man oplever mindre faglig forsvarlighed og kvalitet. Og det er ikke lige meget, hvordan ledelsen takler situationen. Jo dårligere ledelse, desto større opleves arbejdspresset.

Arbejdsgiverne gør for lidt  

Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd, mener ikke, at arbejdsgiverne gør nok for at få sygefraværet ned.

”Arbejdsgiverne i regioner og kommuner gør for lidt eller det forkerte for at bringe sygefraværet ned,” mener hun.

Det er ærgerligt, synes hun. For der ville være store gevinster at hente for den enkelte medarbejder, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien, hvis sygeplejersker oplevede større trivsel og kvalitet i arbejdet – og dermed opnåede mindre sygefravær. 

Dorte Steenberg har også et bud på, hvad man kan gøre på arbejdspladserne. Ledelsen kan udvide sit fokus fra at være på sygefraværspolitikker – der fokuserer mest på den enkelte – til at se på hele arbejdspladsens trivsel.

”Man er nødt til i højere grad at gøre, som loven foreskriver, og koble viden fra arbejdspladsvurderingerne sammen med arbejdet for at nedbringe sygefraværet. Det handler om at identificere, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der gør sygefraværet højt og så ændre på de forhold,” siger hun.

Giv de stressramte fred

På Hospitalsenheden Horsens har fællestillidsrepræsentant Jeanet Larsen fået at vide af ledelsen, at sygefraværet ligger i den høje ende sammenlignet med andre sygehuse. Sådan er det på trods af, at der her – ligesom på mange andre hospitaler - er en klar politik, der i detaljer foreskriver, hvad ledelsen skal gøre ved sygefravær. Politikken kræver f.eks., at ledelsen tager kontakt til den ansatte allerede efter 1-7 sygedage. Når sygdommen har varet over otte dage, skal samtalen handle om, hvorvidt fraværet har noget med arbejdsmiljøet at gøre. 

”Det er en meget firkantet politik, som kan være god, hvis armen er brækket, eller man tit har ”blå” mandag. Men hvis fraværet skyldes stress, som det ofte gør, så har medarbejderen ikke brug for at blive holdt i kort snor og skulle tage individuelt ansvar for, hvad der halter på arbejdspladsen,” siger Jeanet Larsen.

Nej, de stressramte skal have fred, og så skal ledelsen på arbejdspladsen arbejde systematisk med at forbedre trivslen og forebygge stress, mener hun. 

Trivsel og stress findes der også en politik for i Horsens, men den er ifølge Jeanet Larsen temmelig luftig og meget lidt handlingsanvisende. Det vil fællestillidsrepræsentanten nu prøve at få lavet om på. Hun vil også slå et slag for, at sygemeldte i højere grad har en bisidder med til møder med ledelsen, f.eks. tillidsrepræsentanten.     

”Det vil nogle ledere opfatte som en optrapning. Men i virkeligheden vil det være med til at sikre, at vi sammen kan blive klogere på, hvad der kan gøres for at forbedre hele afdelingens arbejdsmiljø og dermed reducere fraværet,” siger hun. 

Læs også: