Hospitalernes opfindere

Landet over får regionerne stadigt større fokus på at gøde medarbejdernes geniale idéer, som kan skabe et bedre sundhedsvæsen. Det kommer især sygeplejerskerne til gavn. For de er – med en dagligdag som problemløsere – de fødte opfindere.

Der er højt til loftet i auditoriet på DTU Skylab i Lyngby. Og det skal der være, for hovederne, der er samlet her i dag, er fulde af sprudlende, finurlige idéer. Til daglig har universitetets studerende hjemme her. Men hvor salen plejer at være fuld af nørder inden for algoritmer og robotteknologi, er det i dag sundhedsvæsenets nørder, der er mødt op. 20 medarbejdere fra sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden skal i dag dyste om, hvem der har opfundet den bedste idé i regionens årlige Idékonkurrence. Ved de runde borde foran scenen sidder idémagerne og deres kolleger. De er folk fra alskens kroge af sundhedsvæsenet: Læger, radiografer, ambulanceførere, talepædagoger, farmaceuter og sygeplejersker.

Det er andet år i træk, at Region Hovedstaden afholder Idékonkurrencen. Idéerne har været lige så mangfoldige, som medarbejderne selv. Et par specialbukser, der sikrer bedre røntgenundersøgelse i forbindelse med hofteoperationer. Og en særlig kniv, der mindsker komplikationer ved operation af grå stær. Idéerne bliver fremlagt, hvorefter et dommerpanel bestående bl.a. af hospitalsdirektører, regionspolitikere og en dekan fra Københavns Universitet skal kåre de tre bedste idéer.

Opfindelser hjælpes på vej

Sygeplejersker landet over bruger deres opfindsomhed på mange forskellige måder. Nogle skaber forandring i dagligdagen f.eks. ved at ændre arbejdsgange og forbedre arbejdsmiljøet. Andre igen er innovative i den helt store skala i deres arbejde med store projekter som f.eks. Trine Frederiksen, der står i spidsen for udviklingen af Region Hovedstadens sterilcentral. (Se artikel side 25).

De seneste år har der været stort fokus på innovation og iværksætteri i den offentlige debat, og succesfulde idémagere hyldes. Det er en tendens, der har fået den offentlige sektor til at åbne øjnene for deres medarbejderes kreative potentiale. I Region Syddanmark har man etableret Syddansk Sundhedsinnovation, i Region Nordjylland Idéklinikken og i Hovedstaden Innovationsteamet under Center for Regional Udvikling. Og i Region Midtjylland arbejder man lige nu på at etablere en innovationsenhed med et helt team. Fælles for alle tiltag er at hjælpe medarbejderne videre med deres idéer og få dem ført ud i livet, hvis der er potentiale til det.

Men selvom regionernes håndsrækning til det idérige personale for alvor skyder op i disse dage, så har Region Nordjylland igennem snart 10 år haft tradition for at hjælpe de nytænkende sygeplejersker – og dem er der mange af, hvis man spørger Sanne Daugaard fra Idéklinikken i Region Nordjylland.

"Rigtig mange sygeplejersker går med en idé til, hvordan deres hverdag kan gøres nemmere. Det er tit de lavt hængende frugter, vi får ind fra sygeplejersker, altså de idéer, der er nemme at gå til, og som uden at være højteknologiske alligevel har stor værdi for personale eller patienter. Uden en idéklinik ville sygeplejersker have svært ved at få hjælp til deres innovationer, da der ikke er sat tid og ressourcer af til det i deres travle hverdag," siger Sanne Daugaard.

Marie Smed, som er specialkonsulent i Region Hovedstadens innovationsteam og arrangør af Idékonkurrencen, mener, at regionernes voksende opbakning til det iderige sundhedspersonale er til stor gavn for sundhedsvæsenet.

Er din ide innovativ?
  • Idéen skal ikke være set før
  • Din idé skal løse en konkret og relevant udfordring
  • Idéen skal skabe værdi for enten medarbejdere eller patienter og borgere
  • Den skal have potentiale til at kunne blive anvendt andre steder end blot på din egen afdeling.

Kilder: Region Hovedstaden og Idèklinikken.

"Med Idékonkurrencen får vi at se, hvad behovet og udfordringerne er ude i praksis. Det er umuligt at vide det, hvis man ikke selv har hænderne nede i det. Mange i de private iværksættermiljøer vil gerne lave alle mulige projekter, men det med at finde et konkret problem, man kan løse, er ret svært. Det er dog ikke svært for medarbejderne i sundhedsvæsenet. De ved bedst, for det er problemer i deres dagligdag, det handler om," siger Marie Smed.

Ifølge lektor Catharina Juul Kristensen er det vigtigt, at sygeplejerskernes muligheder for at være innovative ikke blot findes på papiret. Regionernes innovationsenheder kan derfor spille en vigtig rolle.

"Der skal afsættes midler til det, og der skal være et råderum, og så skal sygeplejerskerne have lov til det. Der skal være en politisk opbakning, men også en ledelsesmæssig opbakning helt konkret på de forskellige hospitaler," siger hun.

Sygeplejersker er problemknusere

I år deltog hele syv sygeplejersker i Idékonkurrencens semifinale og udgjorde dermed den største faggruppe af konkurrencens semifinalister. I Region Nordjylland oplever man også, at sygeplejerskerne er den faggruppe, der kommer med flest idéer, og på Ideklinikken tager man imod dem med åbne arme.

Hospitalet ejer din opfindelse, men ...

Ifølge opfinderloven har din arbejdsgiver krav på rettighederne til din opfindelse, hvis opfindelsen hører under deres arbejdsområde, og hvis du har fået idéen gennem dit arbejde. Også selvom idéen kom til dig efter fyraften.

Hvis din arbejdsgiver får rettighederne overdraget, skal du have en rimelig godtgørelse. Dog ikke hvis værdien af din opfindelse ikke overstiger, hvad du med rimelighed kan forudsættes at præstere i dit arbejde. Regionernes innovationsenheder kan være behjælpelige ift. juridiske spørgsmål.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser.

"Det er faktisk over halvdelen af de idéer, vi får ind, der kommer fra sygeplejersker. Hos os nyder vi samarbejdet med sygeplejerskerne, da de altid er praksisorienterede og handlekraftige," siger Sanne Daugaard.

Catharina Juul Kristensen er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet og har beskæftiget sig med velfærdsinnovation. Hun mener, at især sygeplejerskerne er i stand til at improvisere og eksperimentere med deres fag, fordi de har en stærk, faglig ballast:

"De har en opmærksomhed på, at hvis en bestemt procedure eller et produkt ikke fungerer optimalt, så kan man se, om man kan ændre det. Det kan sygeplejerskerne gøre, fordi de er vidende og reflekterende."

Dette års Idékonkurrence i Region Hovedstaden er ovre. Konkurrencens tre vindere er fundet: en øjenlæge, en radiograf og en ambulanceassistent. Selvom der i denne omgang ingen sygeplejersker er blandt vinderne, er der ingen tvivl: Sygeplejerskerne giver kamp til stregen. For de er kreative og løsningsorienterede. Sundhedsvæsenets fødte opfindere.

De geniale sygeplejersker

Herunder kan du se ni gode idéer, som sygeplejersker har gjort til virkelighed eller fået funding til ved hjælp af kreativitet, hårdt arbejde og gåpåmod.

14-2018-tema_boernebog

Børnebog

Oversygeplejerske på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital, Charlotte Rahbek, fik idéen til et hæfte, der gennem illustrationer og letlæselig tekst informerer børn om deres forestående undersøgelse eller behandling. Bogprojektet fik midler fra TrygFonden.

14-2018_tema_klaptilhalsen

Klap til hul i halsen

Intensivsygeplejerske på hjerteopvågningen på Aarhus Universitetshospital, Karen Juelsgaard, fandt det udfordrende, at hullet i halsen på tidligere respiratorpatienter ikke kunne lukkes tilstrækkeligt til. Derfor opfandt hun en klap til at forsegle åbningen på en mere effektiv og hygiejnisk måde. Hun kontaktede sin region, der hjalp hende videre med idéen.

14-2018_tema_urinbuks

Urinbuks med afløb

Gennem deres arbejde på Bornholms Hospital med patienter, der er indlagt til pleje og genoptræning efter apopleksi, fik sygeplejerske Noëlle Larsen og social- og sundhedsassistent Lone Noltensmejer idéen til en urinbuks med afløb til kvinder. Patienterne har ofte mistet kontrollen over deres vandladning, men med buksen kan de mange forstyrrende, natlige bleskift undgås.

14-2018_tema_patientstue

Tryghedsskabende patientstue

Sygeplejerske Luise Lilleøre var med til at udvikle Den Tryghedsskabende Patientstue i akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Behandlerrummet er tiltænkt børn og ængstelige patienter. Derfor er det indrettet mere hjemligt, og klinisk udstyr og slanger er gemt.

14-2018_tema_huskekasse

Huskekasse

På Aalborg Universitetshospital er det slut med rod i patienternes ejendele. Intensivsygeplejerske Dorthe Jacobsen har opfundet en kasse til patientens ejendele. Den gennemsigtige plastickasse kan let sættes fast på patientens sengegavl. Således bliver f.eks. høreapparat og briller ikke væk, hvis patienten flytter afdeling.

14-2018_tema_tryksaar

Tryksårspuder

Sygeplejerske Kirsten Sivertsen fik tilbage i 2010 idéen til en tryksårspude, da hun i hjemmeplejen brugte meget tid på at behandle tryksår. Tryksårspuden består af en oppustet pude i blødt plast, så f.eks. benet løftes, og tryksår på hælen undgås.

14-2018_tema_medicinberegner

Medicinberegner

Pharmacus er en medicinberegner på web, som skal mindske fejl og forenkle proceduren med borgernes recepter. Sygeplejerske Mette Svendstorp fra Slagelse Sygehus fik idéen, fordi hun gennem en pårørende så, at borgerne manglede en "tovholder" for deres recepter. Projektet har fået funding og er under udvikling.

14-2018_tema_varmetaeppe

Varmetæppe

Anæstesisygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Mia Granum stod i 2016 for et projekt med et særligt varmetæppe til patienter ved rygoperationer. Da der er koldt på operationsstuen, vil patienten ofte blive underafkølet, og det kan føre til bl.a. infektioner og blodtab. Tæppet, som øger patientens kropstemperatur, bliver nu brugt fast ved hospitalets rygoperationer.

14-2018_tema_kuvoese

Transportabel kuvøse

Intensivsygeplejerske Bettina Nielsen fra Aarhus Universitetshospital har for nylig fundet en løsning, så for tidligt fødte børn kan blive hos forældrene i længere tid efter fødslen. Opfindelsen består af særligt udstyr samt et transportabelt batteri, som kan sættes på en lukket kuvøse og dermed gøre den mobil. På den måde kan den transporteres ned på fødestuen, hvor forældrene er.

 

TEMA: INNOVATION

Når Sygeplejersker handler på ideerne

Snart står den klar. Verdens første højautomatiserede sterilcentral, der skal sikre de reneste operationsinstrumenter til alle Region Hovedstadens hospitaler. Den møder interesse fra lande kloden rundt, og hjernen bag udviklingen af det unikke og komplicerede projekt er hygiejnesygeplejerske Trine Frederiksen. Hun er blot en af mange sygeplejersker, der har kastet sig ud i innovationsverdenen og udvikler og opfinder nye smarte løsninger til gavn for arbejdsmiljø og kvalitet. Det har sygeplejerskerne Marie Lommer Bagger og Louise Bangsgaard også. De har udviklet et intelligent toilet, som kan registrere patienternes væskeregnskab.

Emneord: 
Teknologi