Medicinsk cannabis verden rundt

Danmark er langtfra det første land, hvor medicinsk cannabis er kommet på prøve. En lang række andre lande har også, med varierende regler og undtagelser, legaliseret medicin med den omtalte plante.

sp2-2018_cannabis-usa

USA

I USA er medicinsk cannabis ikke lovligt på statsplan, men hele 29 stater har gjort op med dette via lokal lovgivning. Udover de 29 stater er også territorierne Puerto Rico, Guam og hovedstadsområdet District of Columbia på listen. Den første stat, som lovliggjorde medicinsk cannabis, var Californien i 1996, og selvom mange stater siden har fulgt deres eksempel, så er der stadig meget stor forskel på reglerne i de enkelte stater, når det gælder bl.a. diagnoser, hvor medicinsk cannabis kan bruges, salg, tilladte mængder og produkter.

I USA er der generelt meget stor folkelig tilslutning til, at medicinsk cannabis skal være tilladt. I 1999 var 73 pct. enige i dette, og i 2017 viste en undersøgelse, at hele 94 pct. mente, at medicinsk cannabis skal være lovligt.

sp2-2018_cannabis-canada

Canada

Canada lovliggjorde i 2001 medicinsk cannabis og er sammen med Israel et af verdens førende lande, når det kommer til forskning inden for området. Der er i dag omkring 10.000 patienter, som bruger medicinsk cannabis i Canada, og alle læger må udskrive det, hvis de føler sig komfortable med det. Dog er der en liste af tiltænkte patientgrupper, der især fokuserer på palliation og smertelindring f.eks. i forbindelse med sklerose, kræft, gigt og aids. Den canadiske regering har fremsat et forslag om også at lovliggøre cannabis til rekreationelt brug, hvilket forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

sp2-2018_cannabis-israel

Israel

Israel er blandt de lande med flest erfaringer indenfor medicinsk cannabis, som har været brugt i landet siden 1999. Cannabis bliver brugt som medicin mod over 15 forskellige sygdomme som f.eks. PTSD, kræft, sklerose og kroniske smerter. I Israel har der været forsket i cannabis siden 1964, og Israel tjener stort på at eksportere medicinsk cannabis til andre lande.

I 2016 var der 27.000 israelere, som fik udskrevet medicinsk cannabis.

sp2-2018_cannabis-holland

Holland

Holland har længe været kendt for deres lovgivning vedrørende cannabis, da det til rekreationelt brug har været lovligt i de såkaldte "coffee shops" siden 1976. Fra 2003 blev det muligt for hollænderne at få recept på en række specifikke cannabisprodukter til medicinsk brug.

Andre lande

De ovenstående lande er blot eksempler, og endnu flere lande har de seneste år lovliggjort medicinsk cannabis eller er på vej til det. Bl.a. i Frankrig, Australien, Rumænien og Makedonien er det, under forskellige restriktioner, muligt at få medicinsk cannabis, mens cannabis til eget brug generelt er lovligt i Uruguay, Chile, Colombia og Tjekkiet.

Kilder: DR, The guardian.com, Reuters.com, Videnskab.dk, Wikipedia, Canada.ca, Dutchnews.nl

TEMA: KLEMT MELLEM VIDEN, VIRKNING OG VIRKELIGHED

En ny forsøgsordning med medicinsk cannabis er i gang, men kun få læger vil udskrive recepter på det, fordi der mangler evidens og forskning på området. Mange borgere køber derfor stadig cannabis illegalt, og det sætter sygeplejersker i svære dilemmaer. Det viser en rundspørge Sygeplejersken har foretaget: Hvordan skal sygeplejersker agere, når de møder patienter, som selvmedicinerer med cannabis? Samtidig mener flere eksperter, at debatten om cannabis har lukket forskerne ude, og lægger for stor vægt på personlige fortællinger.

Artikler i dette tema:

 

Emneord: 
Alternativ behandling
Smerte