Bøger som middel og medicin

Skønlitteraturen kan anvendes som samtalestarter og refleksionsrum i det sundhedsfaglige arbejde, og måske kan det også anvendes i et kurativt perspektiv. Der er de seneste år kommet mere fokus på, hvordan skønlitteratur kan integreres i sundhedsarbejdet.
Fødselsforberedelse på biblioteket

Helle Helle, Dea Trier Mørk og Michael Robak var nogle af de alternative fødselshjælpere, der blev anvendt i et samarbejde med Randers Bibliotek og Regionshospitalet Randers’ fødeafdeling i 2017.

To hold fødselsforberedelse blev rykket ud af sygehuset og ind mellem bogreolerne på biblioteket, og tekster om forældreskab, fødsel og graviditet blev inddraget i undervisningen af de førstegangsfødende.

Indholdet af fødselsforberedelsen var jordemødrenes normale undervisning, men litteraturen blev bragt i spil, som en anderledes metode til at tilegne sig viden om fødsel og forældreskab.

Læsning mod ensomhed

”I litteraturen er du aldrig alene”, sådan lyder Læseforeningens mantra.

Den landsdækkende organisation Læseforeningen har siden 2010 arbejdet for at udbrede læsning af skønlitteratur i fællesskab.

Frivillige læseguider afholder læsesessioner med forskellige målgrupper, men særligt er der fokus på udsatte grupper i samfundet.

Læseforeningen har lavet adskillige projekter med ensomme ældre, bl.a. sammen med Odense Kommune og Rudersdal Kommune.

Læseforeningen har for tiden fokus på læsegrupper for psykisk sårbare unge mellem 18-35 år, og der er etableret læsegrupper i København, Aarhus, Roskilde og Vejle.

Læs mere om Læseforeningens arbejde 

Rehabiliterende skriveværksted

Kan man fremme rehabilitering og pallierende indsats for kræftramte gennem kreativ skrivning?

Videnscenter for Rehabilitering og Palliation i Nyborg og Syddansk Universitet afholdt skriveværksted for kræftpatienter for at undersøge, hvordan skrivning og læsning kan hjælpe kræftramte med at genfinde struktur og livsfortælling under livstruende sygdom.

To skønlitterære forfattere modererede skriveværkstedet, og erfaringerne fra skriveværkstedet viste, at skriveøvelserne gav deltagerne redskaber til at bearbejde deres tanker og følelser på en struktureret måde, og at højtlæsningen og skrivningen skabte fællesskab blandt deltagerne.

Biblioterapi i psykiatrien

Psykoseafsnittet i Regionspsykiatrien i Holstebro har anvendt højtlæsning for afsnittets patienter.

Højtlæsningen foregik i samarbejde med det lokale biblioteks bibliotekarer, som læste højt en gang om ugen.

Læsningen gav rum til adspredelse, og sygeplejersker berettede, at læsningen havde en beroligende effekt for patienterne.

Læs ogå i dette nummer af Sygeplejersken:

Læs digte og styrk din sygepleje

Litteraturen er et instrument

Læs selv videre

Emneord: 
Litteratur
Litteraturstudie