Bedre end sit rygte

Nykøbing F. Sygehus er blandt de bedste til behandlinger inden for sine kerneområder. Alligevel har sygehuset et skidt ry pga. en række sager. Det skal ændres via en ekstra indsats for at give patienterne en god oplevelse og et systematisk fokus på kompetencer.
Nykøbing F Sygehus
Foto: Region Sjælland

”Det er vigtigt at tage godt imod patienterne. Hjælpe dem med at finde vej og tilbyde dem et glas vand, når de kommer. Det betyder noget, at man føler sig godt behandlet,” siger Ricco Dyhr, der er sygehusdirektør på Nykøbing F. Sygehus.

Han har et specifikt mål om, at patienterne med en god og ordentlig service skal have en generel oplevelse af, at sygehuset er bedre end andre. 

Han husker engang, hvor han så to medarbejdere gå og tale sammen, da der kom en patient forbi, som tydeligvis ikke kunne finde vej.

”Men medarbejderne gik bare forbi. Og allerede der har de, og vi som sygehus, fejlet. For det kan godt være, at patienten er blevet behandlet for sin sygdom, men han har haft en dårlig oplevelse. Og så nytter det ikke noget. For det er den gode oplevelse, der er afgørende for, om det også er den gode historie, der bliver fortalt videre,” siger Ricco Dyhr.

Årlig vurdering af kompetencer

Den gode oplevelse skal selvfølgelig gå hånd i hånd med en højt kvalificeret behandling, hvilket har fået sygehusdirektøren til at iværksætte et nyt kompetenceprojekt.

”Afdelingssygeplejerskerne skal sikre, at de sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, hun har ansat, har de kompetencer, som dækker afdelingens behov. Og det skal ske ved systematisk at vurdere deres kompetencer én gang om året,” siger Ricco Dyhr og fortsætter:

”Ledelsen skal sikre, at medarbejderne vedligeholder deres kompetencer, og afklare, hvad der skal til af uddannelse for at vi sikrer, at vi har alle de kompetencer, vi skal have på det enkelte afsnit. Og det gælder i en 24-7 vagtdækning, så vi altid er sikre på, at vi kan levere en høj behandling og pleje på det enkelte afsnit.”

Det skal supplere den faglige indsats, der allerede er, som skill stations, simulationstræning, efteruddannelse og kurser. I foråret gennemførte anæstesiologisk f.eks. en stor simulationstemadag på patientforløbet for mor og barn i forbindelse med et akut kejsersnit.

”Halvdelen af personalet var med, og det var alle medarbejdergrupper, der deltog. Vi så på hele forløbet med start på operationsgangen, derefter opvågningen og videre på intensiv, fortæller Berit Pedersen, der er ledende oversygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus.

Forinden havde de revideret retningslinjerne for patientforløbet, og idéen var at få dem implementeret bedre.

Sat i bås

De forskellige indsatser skal være med til at rette op på det omdømme, sygehuset har fået som følge af sagen, hvor en sygeplejerske blev dømt for fire drabsforsøg, lukningen af mave-tarmkirurgisk afdeling, påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed ift. dårlig medicinhåndtering og en sag sidste år, hvor en patient blev kvalt, da hun fik givet sondemad forkert.

”Sygeplejerske-sagen var en gal kvindes værk. Og det har ikke noget med sygehuset at gøre. Men navnet på sygehuset kommer op igen og igen, når der er noget om sagen,” siger Ricco Dyhr.

Det ærgrer sygehusdirektøren, men han oplever også, at sygehuset generelt bliver sat i bås.

”Er der en patientsag fra Nykøbing F. Sygehus, så skal man nok også høre om det. Men hvis den samme sag f.eks. var på et af hovedstadens hospitaler, ville den ikke fylde så meget. Problemet for os er, at det er svært at vende billedet om. Vi prøver at komme ud med de positive historier, men det er ikke populært,” siger Ricco Dyhr.

Både han og andre kilder, Sygeplejersken har talt med, mener, at der er en generel opfattelse af, at mindre sygehuse er dårlige sygehuse.

”Når sygehuset opleves negativt udefra, er det jo sådan, det er. Hvad enten det er rigtigt eller forkert. Så det er vores akilleshæl. Derfor må vi arbejde med at fortælle omverdenen, at vi er dygtige nok, og derfor er vi netop på det her sygehus nødt til at sætte et særligt fokus på kompetencevurdering, kompetencevedligehold og kompetenceudvikling – helt systematisk for alle medarbejdere,” siger sygehusdirektøren.

Det gode patientforløb

Nykøbing F. Sygehus er et akutsygehus med de specialer, det kræver. Det kan klare de fleste ”almindelige” behandlinger, men hvis der kræves en særlig ekspertise, bliver patienterne sendt videre til andre sygehuse i Region Sjælland.
Borgerne i dækningsområdet har generelt et dårligere helbred end resten af regionen. De  døjer med sygdomme relateret til overvægt, alkohol og tobak og de lider ofte af mere end én sygdom. Det viser flere undersøgelser, herunder Sundhedsprofilen fra 2017.

Det er ekspertisen i behandlingen af den type patienter, Nykøbing F. Sygehus skal være god til – og er god til, ifølge Berit Pedersen.

”Vi er særligt gode til at nå hele vejen rundt om patienterne. Vi har mange multisyge patienter, og derfor er vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter utroligt dygtige til generalistpleje. De er trænet i at kunne rumme flere sygdomme,” siger hun.

Det mærker hun også, når hun er ude blandt kolleger fra andre hospitaler.

”Så opdager vi, at vi er foran, og at vi gør det godt. Vi spejler os jo i de andre for at vurdere, hvordan det går,” siger Berit Pedersen.

Ligger blandt de bedste

Ifølge Dagens Medicins årlige rangering af, hvor godt sygehusene klarer sig inden for en lang række specialer, ligger Nykøbing F. Sygehus blandt de bedste inden for deres kerneområder som f.eks. KOL, diabetes, dialyse og fødsler.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2018 viser desuden, at Nykøbing F. Sygehus ligger over eller på gennemsnittet på 8 ud af 9 parametre, når det gælder planlagte indlæggelser, sammenlignet med de øvrige sygehuse i Region Sjælland. F.eks. har sygehuset de bedste resultater, når det gælder patientoplevede fejl.

Hvad angår de akut indlagte patienter ligger sygehuset under gennemsnittet, men nogenlunde på niveau med de andre sygehuse.


Blandt de bedsteGræsrodsidéer blomstrer

En af udfordringerne for Nykøbing F. Sygehus  er, at sygehuset har svært ved at rekruttere især læger og til dels sygeplejersker. For at tiltrække lægerne laver man meget fleksible ansættelsesvilkår, man har indsat en daglig bus fra København direkte til sygehuset, og senest har man indrettet hotelfaciliteter til lægerne. Desuden prøver man at rekruttere udenlandske læger.

Ricco Dyhr arbejder også for, at der kommer mere forskning på sygehuset.

”Vores styrke er også, at vi ikke er et kæmpe sted, hvilket gør det nemmere at arbejde sammen. Der er ikke et stort hierarki. Har vi f.eks. en ortopædkirurgisk patient, der også har diabetes, er det langt nemmere og hurtigere at søge råd og få en læge fra Medicinsk Afdeling til at komme og hjælpe. Det giver et bedre patientforløb,” siger Ricco Dyhr, og Berit Pedersen supplerer:

”Jeg har tidligere arbejdet på andre mindre sygehuse, og det jeg godt kan lide er, at det ikke er så stift et system i relationerne. Der er kort afstand mellem ledelseslagene. Og til f.eks. Teknisk Afdeling.”

”Det betyder også, at det er nemmere at få græsrodsidéer til at blomstre. Det kunne f.eks. være at få ortopædkirurger og fysioterapeuter og ergoterapeuter til at samarbejde om et patientforløb, der gør at patienten hurtigt kan komme hjem,” uddyber hun.
Berit Pedersen fremhæver også samarbejdet med kommunerne som et sted, hvor Nykøbing Falster har en fordel i at være et mindre sygehus:

”Vores patienter kommer typisk fra et afgrænset område, så vi kender vores samarbejdspartnere i kommunerne.  Nogle af dem har været hos os tidligere og vi har gode relationer. Og det kommer patienterne til gavn.”

Sygehuset giver borgerne tryghed

Her hilser folk på hinanden