SATH-undersøgelsen: Klar, parat, SVAR

6.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd modtog et spørgeskema i deres indbakke for en uges tid siden, nemlig den tilbagevendende undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH-undersøgelsen). Hvis du har modtaget spørgeskemaet, er dit svar vigtigt.

For at skabe lydhørhed om sygeplejerskers arbejdsvilkår har Dansk Sygeplejeråd brug for opdateret viden om sygeplejerskers arbejdsmiljø. En væsentlig kilde til den viden er besvarelserne på et spørgeskema, der den 24. februar blev sendt ud til 6.000 sygeplejersker. Hvis du har modtaget spørgeskemaet, så husk at din stemme tæller i det store regnskab.

Kortlægning af sygeplejerskers arbejdsmiljø kan bidrage til, at der kontinuerligt bliver arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet både på den enkelte arbejdsplads og på politisk niveau.

”Især det psykiske arbejdsmiljø har betydning for arbejdsglæden. Og vi ved, at et dårligt arbejdsmiljø i sidste ende kan udstøde én fra arbejdslivet,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, om SATH-undersøgelsens formål.

Mange svar giver vægt

Hun understreger, at det er vigtigt, at så mange som muligt svarer på det udsendte spørgeskema.

”Det er helt afgørende. For jo flere svar, jo mere repræsentativ er undersøgelsen, så man kan være sikker på, at resultaterne afspejler sygeplejerskernes arbejdsmiljø,” siger Anni Pilgaard. Undersøgelsen er af kortere omfang end tidligere SATH-undersøgelser og er derfor hurtigere at besvare.

Læs mere om SATH-undersøgelserne på dsr.dk/SATH

 

Emneord: 
Arbejdsmiljø