Nærkontakt over nettet

Siden december har pårørende til intensivpatienter på Aarhus Universitetshospital kunnet komme på digitalt patientbesøg – en stedfortræder-ordning for det fysiske besøg, som corona har gjort umuligt. Bag løsningen står en gruppe sygeplejersker, der også ser en fremtid for det digitale besøg på den anden side af covid-19.
Intensivpatient Karsten Lindhøj Nielsen spiser hver dag aftensmad med sin familie ved hjælp af tablet, video og lyd. Her assisteret af intensivsygeplejerske Ulla Otte.
Foto: Mikkel Berg Pedersen
Læren af covid-19

Sygeplejersken sætter fokus på den læring, som corona-krisen og den store omstilling har ført med sig for sygeplejersker.

Skriv gerne til redaktionen@dsr.dk mærket ”Læren af covid-19” med eksempler fra din arbejdsplads.

Det var til Intensiv Café på Aarhus Universitetshospital, at Irina Egede Nielsen første gang blev opmærksom på, at covid-19 havde efterladt et hul.

Som sygeplejerske på Intensiv er hun vant til at deltage i caféen, der er hospitalets frivillige rehabiliteringstilbud til tidligere intensivpatienter og pårørende.

Det gjorde hun også sent i foråret sidste år, da første bølge af covid-19 så småt var klinget af, men denne gang oplevede hun, at noget var forandret: Hvor det før var mange forskellige emner, der prægede den fælles samtale, var det nu først og fremmest coronaens konsekvenser for indlæggelsesforløbet, som caféens deltagere havde brug for at tale om.

”Stort set alle fortalte, hvor gennemgående hårdt det havde været, at de ikke havde kunnet se hinanden under indlæggelsen pga. restriktionerne. Der var f.eks. et ægtepar, som havde været gift i 47 år og aldrig været væk fra hinanden i mere end tre dage. Selvom konens forløb havde været alvorligt, var det alligevel dét, at de ikke havde kunnet se hinanden de seks uger, hvor hun var indlagt på Intensiv, som fyldte mest,” fortæller Irina Egede Nielsen.

Kursus gjorde idéen konkret

Et år senere er der dog kommet andre boller på suppen. De tidligere patienter og pårørendes beretninger har nemlig kickstartet initiativet ”Digitalt besøg på Intensiv” – et fælles projekt for hele Intensiv på Aarhus Universitetshospital.

Her har man via en samlet indsats udviklet en digital besøgsfunktion, som gør pårørende og intensivpatienter i stand til at se deres kære under et indlæggelsesforløb. 

Konceptet bag ”Digitalt besøg på Intensiv” er enkelt: Sammen med patienten starter intensivsygeplejersken besøget via en tablet på patientstuen.

Herefter får den pårørende en sms med et link, som han eller hun skal klikke på, og straks er der forbindelse med både video og lyd.

Løsningen er kompatibel med både smartphone, tablet og laptop. Alt der kræves for at komme på digitalt patientbesøg, er en enhed med et kamera og en fornuftig internetforbindelse.

Irina Egede Nielsen, intensivsygeplejerske Kristian Vagner Karlsen og afdelingssygeplejerske Annemette Tovgaard Jepsen er en del af den arbejdsgruppe, som har stået i spidsen for projektet.

Sygeplejerskerne har fra start engageret sig i arbejdet med at finde en enkel og konkret løsning, som kunne genskabe kontakten mellem intensivpatient og pårørende under corona.

”Irinas oplevelser i caféen faldt sammen med, at vi via Region Midtjylland blev tilbudt kurset ’Ledelse i digitalisering’, som samlede ressourcepersoner fra HR, Udvikling og it-området i regionen. Det betød, at der ikke var ret langt fra tanke til handling, da vi først havde fået idéen til en digital besøgsfunktion,” fortæller Annemette Tovgaard Jepsen.

Irina Egede Nielsen, Annemette Tovgaard Jepsen og Kristian Vagner Karlsen er med i arbejdsgruppen for det digitale besøg på Intensiv, Aarhus Universitetshospital.
Caption 
Irina Egede Nielsen, Annemette Tovgaard Jepsen og Kristian Vagner Karlsen er med i arbejdsgruppen for det digitale besøg på Intensiv, Aarhus Universitetshospital.
Attribution 
Foto: Mikkel Berg Pedersen

Det visuelle giver ro

Siden december har de digitale besøg på Intensiv således været en realitet – og de virker. Kristian Vagner Karlsen fortæller, at både patienterne og de pårørende generelt har taget rigtig godt imod løsningen.

Han fremhæver, at det visuelle aspekt har gjort en stor forskel for de indlagte og deres familier.

”Man må ikke underkende, hvor vigtigt det er for patienterne og deres pårørende at kunne se hinanden og se, hvad der foregår på patientstuen. Det giver dem en helt anden ro. Derudover er det digitale besøg ikke bare en snak, men et reelt besøg, der er bygget op om de samme ting som et fysisk besøg: Præsentation af stuen og dagligdagen, behandlingen af patienten og dialog med den pårørende,” fortæller han.

Annemette Tovgaard Jepsen peger samtidig på, at det ikke kun er patienterne og deres familier, der har nydt godt af det digitale besøg.

Også sygeplejerskerne oplever, at det digitale besøg har givet dem noget tilbage, som de i høj grad har manglet.

”Vi er jo helt nede i noget grundlæggende sygepleje, som virkelig er blevet besværliggjort under corona. Det har været meget svært for sygeplejerskerne at måtte afvise pårørende i døren, og det har også været dybt utilfredsstillende, at restriktionerne har gjort det umuligt at skabe en meningsfuld forbindelse til patienternes nærmeste,” siger hun.

Supplement fremover

Faktisk er implementering af det digitale besøg på Intensiv gået så godt, at arbejdsgruppen også ser et behov for løsningen efter epidemien.

”Vi har nogle gange patienter med pårørende, der har bopæl langt væk og derfor ikke har mulighed for at komme på fysisk besøg så ofte. Her kan det digitale besøg f.eks. være en god hjælp, så de stadig kan se hinanden og holde kontakten,” siger Irina Egede Nielsen.

Derfor opfordrer sygeplejerskerne til, at man på andre intensivafdelinger forsøger sig med at udvikle lignende løsninger.

De understreger dog samtidig, at det aldrig har været hensigten, at det digitale besøg helt skal erstatte det fysiske besøg.

”Det er klart, at det aldrig kan blive det samme som dét at være i samme rum med hinanden, men det er en god løsning på et reelt problem, som er opstået i kølvandet på corona – og det kan være et rigtig godt supplement til de normale besøg, når vi kommer ud på den anden side,” siger Kristian Vagner Karlsen. 

Tidligere bragte artikler i Sygeplejersken i serien "Læren af covid-19"