Leder: Der er meget på spil

"Det er nu tid til at rette energien mod regeringen og Folketinget, så vi sammen kan skabe det nødvendige politiske pres på vores kamp for ligeløn."
Foto: Bax Lindhardt

Forligsmandens mæglingsforslag om OK21-resultatet er til urafstemning i disse dage. Både Hovedbestyrelsen og kongressen anbefaler et ja til mæglingsforslaget.

Mæglingsforslaget indeholder forskellige elementer. Særlig opmærksomhed har et forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) om en komité om lønstrukturer i den offentlige sektor. 

For første gang anerkender den samlede fagbevægelse og arbejdsgiverne i kommunerne og regionerne, at der er behov for at se på lønstrukturerne i den offentlige sektor, og regeringen har lovet, at de vil gå i gang med arbejdet med den nye komité, når vores forhandlinger er afsluttet.

Med mæglingsforslaget har vi skabt et håb for fremtiden og for et opgør med bl.a. sygeplejerskernes historiske lønefterslæb. 

Komitéen er ikke en garanti for, at sygeplejerskernes lønefterslæb løses i ét hug, men det er et vigtigt gennembrud.

Mæglingsforslaget rummer udover det oprindelige forhandlingsresultat, også nogle nye elementer, som I kan læse om i dette nummer af Sygeplejersken

Der er meget på spil denne gang. Derfor en opfordring til, at alle sætter sig ind i, hvad mæglingsforslaget rummer – og afgiver sin stemme.

Det er mit håb, at vi får en høj stemmeprocent, så resultatet af urafstemningen afspejler et stærkt medlemsdemokrati.

Vi har ikke fået alt det, vi gik efter. Sådan er forhandlinger. Men vi har opnået maksimalt i forhold til, hvad vi kan inden for rammerne af OK21.

Det er nu tid til at rette energien mod regeringen og Folketinget, så vi sammen kan skabe det nødvendige politiske pres på vores kamp for ligeløn. 

Denne kamp kan vi kun vinde ved at stå sammen. Vi skal samle alle de gode kræfter og fortsætte kampen for en retfærdig løn til sygeplejerskerne.